Mange vil bygge fellesprosjektet Arna-Stanghelle

- Interessen både nasjonalt og internasjonalt for det store tunnelprosjektet er svært høy, sier prosjektsjef Katrine S. Erstad.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ca. 40 en-til-en-samtaler med både entreprenører og rådgivere er gjennomført siden prosjektet inviterte til markedsdialog i november 2021. Bygging av vei og bane fra Arna i Bergen kommune til Stanghelle, i Vestland, er tydelig attraktivt både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal kontraktsstrategien gjøres ferdig.

Statens vegvesen og Bane Nor samarbeider om fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle. Det skal bygges en ny løsning for vei og bane som skal gjøre det tryggere og raskere å ferdes på strekningen.

- Markedsdialogen er en vinn-vinn-situasjon

- Vi er takknemlige for alle som har gitt oss gode råd og delt sin erfaring. Vi har opplevd godt forberedte selskaper og positive tilbakemeldinger på tidlig dialog med prosjektet om kontraktsstrategien, sier Erstad.

Intensjonen med markedsdialogen er nettopp å komme tidlig på banen for å kunne skape attraktive kontrakter.

Prosjektet har fått viktige innspill til den overordnede kontraktsstrategien for prosjektet, som skal ferdigstilles i løpet av våren.

- Vi mener dette er en vinn-vinn-situasjon. Markedet får være med å påvirke størrelse, form og innhold i de ulike kontraktene. Dette gjør prosjektet bedre rustet til å utarbeide kontrakter som kan treffe den markedsinteressen som nå er vist, og som vi håper vil resultere i god konkurranse, sier Erstad.

Lyser ut de store entreprisene i 2024/2025

Prosjektet lyser ut første rådgivingskontrakt i løpet av 2022. Man håper på en investeringsavgjørelse i 2023, og de første forberedende entreprisene skal etter planen lyses ut samme år.

De første store tunnelentreprisene lyses ut i 2024/25.

«Markedet» vil bli invitert til nye runder med dialog for hver enkelt kontrakt når prosjektet har startet arbeidet med konkurransegrunnlagene.

Les mer om prosjektet her.

Powered by Labrador CMS