Diagrammet viser utviklingen for 1. kvartal i 2017 – 2021 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Illustrasjon: MGF

Maskinsalget bedre enn i 2020

Starten på 2021 når det gjelder salg av anleggsmaskiner i Norge, er litt bedre enn starten på 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dette melder Maskingrossisternes Forening (MGF) i denne pressemeldingen:

Etter en tøff avslutning av 2020 med en total nedgang i nysalget av anleggsmaskiner på 18%, har det gjennom første kvartal blitt en svak bedring målt mot 2020.

Kvartalet endte til slutt på 852 maskiner solgt totalt noe som er en økning på 5,8% målt mot 2020.

Grei start

Salgstallene på type maskiner. Illustrasjon: MGF

For de fleste medlemmene har det vært en grei start på året, selv om det fortsatt er noe urolighet i markedet knyttet til covid-19. For noen begynner også de globale logistikkutfordringene å gjøre seg gjeldende i forhold til tilgang på maskiner, og det er en bekymring knyttet til om vi vil oppleve lengre leveransetider som en følge av komponentmangel utover selve covid-19 perioden.

I tillegg er det fortsatt for få prosjekter som kommer til igangsettelsen innenfor bygg og anlegg til at vi ser at offentlige investeringer har fungert som motkonjunkturtiltak. For flere entreprenører har også innreiserestriksjoner ført til utfordringer som kan påvirke investeringsviljen.

Til tross for dette, ser vi i første kvartal en svak vekst som ligger opp mot våre estimater for vekst gjennom 2021, men vi hadde antatt at denne veksten kom til å komme noe senere ved inngangen til året.

Hjullastere med sterk økning

Den største undergruppen er fortsatt gravemaskiner på belter, men vi ser at en sterk økning i salg av hjullastere har ført til at disse to gruppene i første kvartal er jevnstore. For gravemaskiner på belter, endte vi i første kvartal til slutt på en nedgang på 2,5% som tilsvarer 7 maskiner. Nedgangen fordeler seg jevnt over de ulike vektklassene, med unntak av klassene 8 – 11 tonn (+43,3%), 14 – 16 tonn (+12,5%) og 50 – 66 tonn (+140%) som viser vekst. For vektklassen 50 – 66 tonn er det totalt solgt 12 maskiner i første kvartal, så selv om prosenten er stor utgjør det få maskiner.

Hjullastere er den gruppen som har økt mest i antall maskiner med totalt solgte 260 maskiner i år, mot 180 i samme periode i 2020. Dette er også det høyeste salget av hjullastere i et førstekvartal i vår statistikk! Vi ser også at det er vekst i de aller fleste effektklassene, og aller størst økning i antall er det mellom 60-80hk hvor det i første kvartal i år var omsatt 62 maskiner mot 24 i 2020.

Maskinsalget - foredling på fylkene. Illustrasjon: MGF

Flest i Viken

Fra 2020 vil vi rapportere ut salg basert på den nye fylkesstrukturen. Det er fortsatt Viken som er det fylke hvor det selges mest maskiner til med 247 maskiner, og dette er en vekst på 7,4% i forhold til samme kvartal i fjor. Det er stor forskjell mellom regionene, hvor vi ser at det er størst vekst målt mot første kvartal i Vestfold og Telemark (74,1%), Agder (+67,6%), Nordland (+60%). På andre siden av skalaen ser vi at Innlandet (-42,2%) og Møre og Romsdal (-37,8%) de som har størst tilbakegang.

Medlemmene melder om at det er større aktivitet i markedet, og de opprettholder forventingene om en vekst på mellom 5 og 10% for året totalt. Dette vil forhåpentligvis bringe oss tilbake på samme nivå som i 2016 i løpet av året.

PS: Tallene gjelder medlemsbedriftene i Maskingrossisternes Forening.

Powered by Labrador CMS