Flere titalls tusen lyspærer inngår i veilyskontrakten for Oslo-området. Mesta AS skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset.
Flere titalls tusen lyspærer inngår i veilyskontrakten for Oslo-området. Mesta AS skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset.

Mesta inngikk driftskontrakt med Vegvesenet for Stor-Oslo

Mesta skal drifte 30 000 veilys på riksveiene i Stor-Oslo.

Publisert

De neste seks årene skal Mesta AS drifte og vedlikeholde veilysene på riksveiene i og rundt Oslo.

Elektrokontrakten som Mesta nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veilyskontrakt for riksveinettet i Oslo, Asker og Bærum samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold. Kontrakten omfatter også lys på gang- og sykkelveier langs riksveiene og sidearealer som rasteplasser og pendlerparkeringsplasser.

- Kontrakten omfatter ca. 30.000 lyspunkter. Mye av dette er konvensjonelle pærer som må byttes med jevne mellomrom, men nye LED-armaturer overtar mer og mer. Alle steder hvor det skiftes armaturer, blir det nå montert LED-armaturer, sier Petter Østli Skorem, prosjektkoordinator i Statens vegvesen.

Seksårig kontrakt

Veilyskontrakten for Stor-Oslo gjelder for perioden 2021 – 2027, med oppstart 1. september i år.

Kontrakten har en verdi på ca. 114 millioner kroner.

- Denne kontrakten er på seks år og ikke fem, som er vanlig for driftskontrakter. Dette gjør vi for å forskyve kontraktene i Øst-Norge slik at det ikke skal komme flere store kontrakter ut i markedet samtidig, forklarer Skorem.

Kontrakten har en gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på 1+1+1 år i tillegg til byggherrens ensidige opsjon på 1 år.

Mesta med tre elektrokontrakter i Øst-Norge

Tildelingskriteriene for veilyskontrakten i Stor-Oslo var laveste pris, men med kvalifikasjonskrav både på egnethet, HMS og kompetansekrav.

Mesta AS tilfredsstilte alle disse kravene og hadde laveste pris. De var i konkurranse med Arkel Romerike AS, Otera Traftec AS og Set Elektro AS.

I tillegg til veilyskontrakten i Stor-Oslo, har Mesta fra før to andre elektrokontrakter for Statens vegvesen i Øst-Norge: Veilyskontrakt i gamle Oppland fylke, og elektro- og automasjonskontrakt i Oslo, Asker og Bærum, som i hovedsak gjelder tunnelinstallasjoner.

Powered by Labrador CMS