Koronavennlig «håndtrykk» ved signering av kontrakt. Adm. direktør i Rias, Bjørn Aage Innstrand og adm. direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

Mesta kjøper entreprenøren Rias

Deltar allerede sammen i kamp om en driftskontrakt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mesta styrker sin posisjon som infrastrukturselskap gjennom oppkjøpet av baneselskapet Rias. Kjøpet av Rias komplementerer Mesta som infrastrukturselskap og styrker kompetansen innenfor jernbanesegmentet.

Rias er en landsdekkende entreprenør for installasjon og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. I dag har Rias i underkant av 80 ansatte og en omsetning på 240 millioner. Selskapet blir nå 100 % eid av Mesta.

- Vi er veldig glade for at Rias blir en del av Mesta. Med Rias på laget, styrker vi vår kompetanse på bane og Mesta får en bredere portefølje. Oppkjøpet gjør Mesta til en mer komplett samarbeidspartner for kunder på bane, sier administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

Det fjerde forretningsområdet i Mesta

Leder i Rias, Bjørn Aage Innstrand, går inn i Mestas konsernledelse. Han vil fortsette å lede Rias som vil bli et fjerde forretningsområde; bane, i tillegg til eksisterende forretningsområder. (Drift og vedlikehold av vei/ Anlegg og spesialproduksjon/ Elektro).

Den samlede omsetningen for selskapene innen banesegmentet vil være 500 millioner kroner årlig. Selskapene har allerede etablert et samarbeid om prekvalifisering for den kommende konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av Sørlandsbanen.

- Mesta som eier vil gi Rias store muligheter for videre vekst. Vi vil fortsette å styrke vår satsing på banesegmentet, og sammen skal vi utvikle nye produkter og tjenester innen Spor og Drift og vedlikehold, sier Rias-leder Bjørn Aage Innstrand.

God match og god forretning

Rias vil bidra med etableringen av et nytt forretningsområde, og vil selv kunne dra stor nytte av Mestas stab- og støttefunksjoner, samt de øvrige forretningsområdene i konsernet.

De to selskapene har mange fellestrekk som sterkt fokus på innovasjon, kvalitet og kundetilfredshet. Sammen har selskapene et mål om å få til god forretning og drive frem digital og bærekraftig utvikling.

- Videreutvikling og vedlikehold av jernbanen er viktig. Også sett i sammenheng med en mer bærekraftig utvikling for samferdsel- og transportsektoren. Mestas oppdrag er som alltid å få folk fram - nå også med toget, avslutter en svært fornøyd Mesta-leder.

Ikke tilfeldig tidspunkt

Det er ikke tilfeldig at oppkjøpet skjer nå. For første gang lyses nå drift- og vedlikeholdskontrakter ut på jernbanestrekninger i Norge.

Før var det Bane Nor som sto for arbeidet på jernbanenettet. I 2019 ble Spordrift AS opprettet og tok over jobben. Landet ble delt inn i ti områder og Spordrift fikk det løpende ansvaret for alle, i påvente av at hvert område skulle konkurranseutsettes. Nå er man kommet til første steg i den prosessen: kontrakten for Sørlandet.

Her er arbeidsfellesskapet Rias Mesta med i konkurransen.

Selskapet som vinner konkurransen skal starte arbeidet i oktober 2022. Kontrakten varer i fem år, med opsjon på ytterligere to år.

Etter kontraktsinngåelsen for Sørlandet, følger utlysning av Vestfold-Telemark i oktober 2023, og Østfold og Østlandet i oktober 2024. Rekkefølgen for de andre kontraktsområdene vil bli kunngjort i 2023 og alle områdene skal være konkurranseutsatt i 2027.

Powered by Labrador CMS