Mestas nye driftskontrakter omfatter både sommer- og vintervedlikehold.
Mestas nye driftskontrakter omfatter både sommer- og vintervedlikehold.

Mesta vant ti kontrakter til over to milliarder

Mesta styrker posisjonen i Nord- og Midt-Norge. Konsernsjef Marianne Bergmann Røren kan i 2023 notere seg ti nye driftskontrakter, til en samlet verdi av 2,1 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

I årets anbudssesong vinner Mesta ti kontrakter knyttet til drift og vedlikehold av vei og veiinfrastruktur i Norge. Den totale verdien på anbudene er samlet 2,1 milliarder kroner, og de største kontraktene er Ytre Romsdal, Øst-Finnmark, Sør-Troms og Nordfjord.

Mesta har i de senere årene snudd selskapet fra minus til pluss, mye takket være effektivisering og omstrukturering. Og bedriften har lagt særlig mye arbeid ned i digitalisering av kalkulasjonsprosessene. Det gir en presisjon på beregningene av kontraktene.

Mer datadrevet

- Vi jobber kontinuerlig med å bli mer datadrevet. Dette gjør oss mer treffsikre i kalkulasjonen, noe som igjen betyr at vi leverer bedre anbud, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

Mestas påtroppende direktør for Drift og vedlikehold, Elin Vigrestad.
Mestas påtroppende direktør for Drift og vedlikehold, Elin Vigrestad.

Hun understreker at de kontraktene som er vunnet, er gode for Mesta. Hun viser til at kalkulasjonsprosessene i Mesta både er blitt mer datadrevne og effektive.

- Erfaringer fra produksjonsdata og regnskapsdata i eksisterende kontrakter brukes for å anslå kostnader i nye anbud, sier Bergmann Røren.

Betryggende beregnet kontrakter

Mestas påtroppende direktør for Drift og vedlikehold, Elin Vigrestad, mener at den nye kalkulasjonsprosessen gir større visshet om at nye kontrakter er godt beregnet.

- Databasert kalkulasjon øker treffsikkerheten i kalkulasjonen av nye kontrakter betydelig. Det gir trygghet, og er avgjørende i risikostyringen av porteføljen, sier Vigrestad.

Kontraktene

De nye kontraktene starter 1. september, bare en måned etter at Vigresta overtar ansvaret for forretningsområdet. De fleste ligger geografisk i nærheten av kontrakter som Mesta allerede har.

- Geografisk nærhet gir større mulighet til å lykkes med samarbeid og uttak av synergier på tvers av kontrakter, både når det gjelder mannskap, maskiner, partnere og ledelse, sier Vigrestad.

Kontraktene er en miks av stort og smått, og består av generelle driftskontrakter, sommerdriftskontrakter og tunnelrenhold:

  • Ytre Romsdal, 2023-2028
  • Øst-Finnmark, 2023-2028
  • Sør-Troms, 2023-2028
  • Nordfjord, 2023-2028
  • Møre og Romsdal, tunnelrenhold 2023 -2031
  • Lyngen 2023 -2028
  • Ullsfjorden, 2023-2028
  • Sør-Varanger, 2023-2028
  • Nordkapp – Hammerfest, sommer 2023-2026
  • Nedre Telemark, grønt 2023-2026
Powered by Labrador CMS