Deler til midlertidig bru er på vei fra Statens vegvesens lager i Molde nordover til E6 i Nord-Troms.

Midlertidig bru underveis til E6 i Nord-Troms

Fraktes fra Molde.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen starter transporten av brudeler til en midlertidig bru over Badderen på E6 i Nord-Troms.

Veien har vært stengt der siden i går kveld, etter at flommen i elva førte til alvorlige skader på brukonstruksjonen. Den midlertidige brua «kan være ferdig montert i løpet av to uker», skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Bruberedskap

Statens vegvesen har bruberedskap som inkluderer lagre med brudeler over hele landet.

- Vi har reservebruer i Nord-Norge, men den beste tilgjengelige bruløsningen for Badderen er på lager i Molde. Transporten nordover startet i formiddag, sier bruforvalter Frode Lyng Hansen i Statens vegvesen.

Undersøkelser

Statens vegvesen kan foreløpig ikke si noe om hva som er årsaken til at brua fra 1986 er i ferd med å kollapse.

- Vi har satt i gang undersøkelser, men det er for tidlig å si noe om årsaker. Det viktigste for oss akkurat nå er å gjenopprette forbindelsen på E6, sier Frode Lyng Hansen.

Statens vegvesen vurderer fortsatt om det er mulig å berge den eksisterende brua, selv om de konkluderte med at den ikke kan reddes tidligere.

Flom tok bru

I juni i fjor ble den gamle brua over Badderen tatt av flom. Dette har ført til endringer i elveløpet og at elva har gravd seg dypere under E6-brua. Det ble satt i gang arbeid med erosjonssikring i høst, som ble stanset da vinteren kom.

Statens vegvesen inspiserer riksveibruene jevnlig, og brua over Badderen ble inspisert i fjor uten at det ble påvist skader som skulle tilsi fare for alvorlig svikt i brukonstruksjonen. Hvert femte år gjennomføres hovedinspeksjon, som inkluderer undersøkelser under vann. Slik undersøkelse ble sist gjort i 2019.

NVE har varslet om flomfare på oransje nivå for Altaelva, mens det er gult nivå for deler av Troms og Finnmark. Statens vegvesen følger situasjonen, men det er ingen andre riksveibruer som skal stå i fare for å bryte sammen.

Omkjøring

Inntil midlertidig bru er på plass, er det omkjøring via Finland. For gjennomgangstrafikken på E6, innebærer dette en omvei på 17 mil.

For lokal trafikk i Nord-Troms vil omkjøringsveien være lengre.

Powered by Labrador CMS