Vårrengjøringen blir gjort om natta når trafikken på veiene er lav.

Nå skal riksveiene på Romerike bli vakrere

Se hvor og når Vaktmesterkompaniet rykker ut nattetid på Romerike for å gjøre veiene feiende flotte.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringen av riks- og europaveiene på Romerike i Viken fylke. Arbeidet skjer på kvelds- og nattetid.

Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, feier, vasker og spyler veibane, gang- og sykkelveier, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien.

I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det skal bli rent og pent, og når veistøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveier, og gang- og sykkelveier starter i hovedsak ved 22-tiden og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringen, gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

- Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på veiene, sier byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Ferdig i begynnelsen av mai

- Vårpussen på riks- og europaveiene på Romerike pågår frem til tirsdag morgen 3. mai. På gang- og sykkelveiene er vi ferdige i slutten av april, sier Hall.

Se oversiktene nedenfor som viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår på riks- og europaveiene på Romerike. Vegvesenet gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Powered by Labrador CMS