Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen og Kjell Otto Bragstad, direktør for drift og vedlikehold i Veidekke feiret signering av aller første driftskontrakt med forhandlinger.

Norgeshistoriens første veidrifts-kontrakt med forhandlinger

– Dette er første gang entreprenørene har konkurrert om å finne de beste løsningene punktum, ikke bare de best mulige løsningene til lavest mulig pris, sier Bjørn Laksforsmo i Vegvesenet.

Kontrakten trer i kraft 1. september 2023. Veidekke vil med dette ha som hovedoppgave å holde 463 km med riksveier i Vestfold og deler av Telemark framkommelige og trafikksikre – sommer som vinter – frem til 2028.

– For å kunne nå våre klimamål er vi nødt til å tørre å tenke nytt og prøve ut nye metoder. Dette er første gang entreprenørene har konkurrert om å finne de beste løsningene punktum, ikke bare de best mulige løsningene til lavest mulig pris. Vi ønsker med dette å utfordre resten av bransjen til å tenke litt utenfor boksen, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Seks entreprenører leverte tilbud, og fire deltok i forhandlingene. Det var Veidekke som til slutt skapte mest begeistring for sine løsninger. Forrige uke var det duket for storstilt feiring på Veidekkes kontorer, med solid oppmøte fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Ønsker å utfordre seg selv – og bransjen

Denne kontrakten er den første av sitt slag. For å rette fokus mot bærekraftige løsninger og innovativ veiteknologi, ga Vegvesenet entreprenørene mulighet til å utvikle og presentere sine beste løsninger for en mer klimavennlig helårsdrift av riksveiene.

Anbudskonkurranse med forhandlinger er noe bransjen selv har ønsket, og Statens vegvesen har hatt en god dialog med leverandørbransjen og entreprenørbransjen i forkant. Arne Aakre, avdelingsdirektør Vei og Jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), deltok under markeringen i Veidekkes lokaler.

– Vi har et mål om å få mer for pengene, og da er ikke kun tilbudspris viktig, men også merverdien som leveransen vil skape for samfunnet på lang sikt, sier Laksforsmo.

Anbudskonkurranse med forhandlinger innen drift og vedlikehold er noe bransjen selv har ønsket, og Statens vegvesen har ført en god dialog med leverandør- og entreprenørbransjen i forkant.

– Grunnen til at vi har fått til denne kontrakten, er fordi vi ikke bare har snakket om bærekraft; Vi har snakket om utvikling av bransjen. Dere i Vegvesenet vil ikke bare videre. Dere må videre, og vi vil være med på reisen, sa Arne Aakre, avdelingsleder for vei og jernbane i EBA.

Har stor tro på samarbeidet

Direktør for drift og vedlikehold i Veidekke, Kjell Otto Bragstad, er meget begeistret for kontrakten. Bragstad tror partene raskt vil kunne etablere en sterk samarbeidskultur på tvers, og at samarbeidet kan være starten på en industriomspennende endring. Han anser tillit som selve nøkkelen til suksess.

– Vi er helt avhengige av tillit oss imellom. Hvis vi klarer å etablere en god samarbeidskultur på tvers, vil denne tilliten styrkes over tid. Samtidig vil vi styrke tillitsforholdet til våre kunder. Tillit er vår viktigste forutsetning for å lykkes, og vår desidert største valuta ovenfor våre kunder, sier Bragstad.Powered by Labrador CMS