Nye Veiers adm. direktør, Anette Aanesland, sier det er viktig å komme i gang med de to «modne prosjektene».
Nye Veiers adm. direktør, Anette Aanesland, sier det er viktig å komme i gang med de to «modne prosjektene».

Nye Veier prioriterer to nye strekninger

Styret i Nye Veier prioriterer E39 Ytre Ring i Kristiansand og E6 Sørelva - Borkamo i Nordland for utbygging.

Publisert Sist oppdatert

- Det er viktig for oss å komme i gang med modne prosjekter, og det er særlig hyggelig at vi allerede nå kan gå løs på en av strekningene vi fikk overført i forbindelse med NTP, sier Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.

E39 i Agder

Muligheter for reduserte kostnader på prosjektet som skal avlaste lokal trafikk, øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt riksveinett mellom Øst- og Vestlandet, er grunnen til at E39 Ytre Ring prioriteres. Prosjektet ligger i Kristiansand og kobler sammen E39 fra vest med E18 fra øst.

Streknikngskart over E39 Ytre Ring i Kristiansand.
Streknikngskart over E39 Ytre Ring i Kristiansand.

- Det har vært arbeidet svært godt med å snu alle steiner, finne besparelser og fremme ny reguleringsplan. Hittil ser vi at kostnadene i prosjektet kan reduseres med over en milliard kroner, forklarer Aanesland.

Nye Veier fremmer planforslag for det ca. ti kilometer lange prosjektet til våren, og håper på et vedtak i Kristiansand bystyre høsten neste år.

E6 i Nordland

Oversiktskart over E6 Sørelva-Borkamo i Nordland.
Oversiktskart over E6 Sørelva-Borkamo i Nordland.

E6 mellom Sørelva og Borkamo omfatter utbedring og bygging fra Sørelva nord på Saltfjellet ned til Borkamo i Saltdal kommune, på en ca. 20 kilometer lang strekning. Denne strekningen ble overført til Nye Veier i år, som følge av behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.

Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt riksveinett i regionen. Både nord og sør for denne strekningen av E6 er vei med relativt god standard, bygget de senere år.

Utbygging av Sørelva-Borkamostrekningen skal sikre helhetlig og sammenhengende god europavei på en lang strekning i Nordland. Denne strekningen har høy ulykkesbelastning, er smal og svingete vei og har dårlig fremkommelighet om vinteren.

Strekningen regnes som klar for prioritering fordi det foreligger tre vedtatte reguleringsplaner for strekningen (vedtatt i 2015, 2017 og 2020). Nye Veier har analysert planene og vurderer at planen er gode og at muligheten for å øke nytten eller redusere kostnadene er liten.

Powered by Labrador CMS