E136 mellom Ålesund og Dombås er en viktig veiforbindelse mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Store deler av strekningen har i dag dårlig veistandard med krappe svinger, smal vei og mange kryss og avkjørsler. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023.
E136 mellom Ålesund og Dombås er en viktig veiforbindelse mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Store deler av strekningen har i dag dårlig veistandard med krappe svinger, smal vei og mange kryss og avkjørsler. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023.

Nye Veier satser på kunstig intelligens

Skal bli mer kostnadseffektive.

Publisert

Nye Veier tar laser, kunstig intelligens og 360-kamera i bruk når veiens tilstand skal undersøkes. Det skal gi bedre beregning av vedlikeholdsetterslepet på blant annet E136 mellom Ålesund og Dombås.

NVDB-objekter uten egen-geometri kan flyttes til riktig posisjon ved hjelp av bilder og dybdekart fra laserdata i Mapspace.
NVDB-objekter uten egen-geometri kan flyttes til riktig posisjon ved hjelp av bilder og dybdekart fra laserdata i Mapspace.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Nye Veier og Field Group AS. Arbeidet skjer på strekningen E136 mellom Dombås og Ålesund, som er et av Nye Veiers såkalte utviklingsprosjekt.

Strekningen ble overført til Nye Veiers portefølje i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

- I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.

Med erfaring fra sin tidligere arbeidsgiver Nettpartner, har han med seg en solid verktøykasse i sin nye rolle. I tillegg har Nye Veier knyttet til seg fagmiljøer og virksomheter, som i likhet med veiselskapet tør å tenke annerledes. Samarbeidet med Field Group er et slikt eksempel.

- Det er nyttig å jobbe med kunder som utfordrer oss til å identifisere nye bruksområder. Nye Veier ser potensialet i teknologien og dataene vi samler inn, sier prosjektleder i Field Group, Gunhild Mæhlum.

- Høres kanskje banalt ut

Målet er å utbedre «veianlegget» der hvor behovet er størst. Det er Statens vegvesen som drifter strekningen i dag, mens Nye Veier foreløpig kun er ansvarlig for arbeidet med reguleringsplan.

E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og veibredde. Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «veibane» for store tunge kjøretøy.
E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon mht. horisontalkurvatur, stigning og veibredde. Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «veibane» for store tunge kjøretøy.

Lasere, droner og 360-kamera er blant verktøyene som tas i bruk.

- Det høres kanskje banalt ut, men vi kan nå avdekke blant annet feil på rekkverk og skjeve lysmaster, og gjennom kunstig intelligens identifisere avvik fra veimyndighetenes krav. I tillegg har vi målt sporslitasje i veibanen og kan også her angi hvor slitasjen er større enn kravene, sier Mæhlum.

Informasjonen knyttes opp mot lokasjonsdata, antall objekter og meter vei som ikke holder mål, og presenteres både i kart og i tabellform. Til sammen gir det et godt grunnlag for å si noe om kostnadene som kreves for å løfte opp veistandarden.

Deler dataene de samler inn

- I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.
- I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.

Som grunnfilosofi ønsker Nye Veier å dele data. Derfor synkroniseres dataene med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) gjennom webløsningen Mapspace.

– Slik løftes kvaliteten på NVDB ved at databasen oppdateres til å inneholde alle fysiske veiobjekter, og at disse objektene er riktig geografisk plassert. Dette vil igjen bidra til at Nye Veiers system for driftsstøtte er oppdatert, da dette er integrert med NVDB, når Nye Veier en gang i fremtiden også overtar driften av E136, avslutter Johansen.

Powered by Labrador CMS