GRAF: Denne viser hvordan antallet konkurser i Norge får fra nåned til måned gjennom flere år.

Overraskende få konkurser!

13 PROSENR NED: 344 bedrifter meldte oppbud i februar. Det er en nedgang på 13 prosent fra februar i fjor da tallet var 396.

Publisert

- Det er en uventet utvikling, men vi opprettholder vår forventning om konkursøkning i resten av 2024, sier Kari Mette Almskog.

FEBRUAR: Tallene for februar i år (første kolonne) og februar i fjor, med endringer til slutt.

Hun er adm. direktør i Dun & Bradstreet Norge som er en ledende global leverandør av foretaksdata og analyser.

Selskapet skriver i en pressemelding at Almskogs vurderinger støttes av at eiendomsbransjen har sett 27 prosent økning i konkurser i februar, og at detaljhandelen er opp 11 prosent så langt i år.

Samtidig er konkurstallene ned 15 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. De siste 12 månedene er antall bedrifter som har måttet stenge dørene opp 8 prosent, sammenlignet med bildet for akkurat ett år siden.

– Nedgangen i februar strider mot våre utsikter, men vi opprettholder vår forventning om sterk konkursøkning i første kvartal og resten av 2024. AS Norge-rapporten vår viste oss at norske bedrifter har bygget opp egenkapitalandelen, også kalt «bufferen», i 2022 som følge av økonomiske støttepakker fra myndighetene. Disse bufferne ser ut til å fortsatt holde selskapene i live. Vi forventer at denne bufferen ble helt oppbrukt i løpet av 2023, som vil ha effekt på konkurstallene resten av året, sier Almskog.

FYLKE FOR FYLKE: Februar i år (første kolonne) mot februar i fjor og endringer til slutt, for fylkene i landet.

Eiendomsbransjen i hardt vær

På bransjenivå er det bransjen for jordbruk, skog og fiske som kommer statistisk sett verst ut denne måneden, med 67 prosent økning sammenlignet med februar 2023. Her er det viktig å merke seg de svært lave underliggende tallene. Eiendomsbransjen følger etter med 27 prosent økning sammenlignet med februar 2023. Helt i den andre enden av skalaen ligger transport- og lagringsbransjen, som har opplevd en positiv nedgang på 39 prosent i antall konkurser i februar 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesteyting følger etter med 24 prosent nedgang i tallene, sammenlignet med februar 2023.

Ser man på statistikken hittil i år er det engros- og agenturbransjen som ligger dårligst an, med en oppgang på 19 prosent. Også her figurerer jordbruk- skog- og fiskebransjen med 17 prosent oppgang i konkurstallene sammenlignet med samme tidsintervall i fjor. Eiendomsbransjen har følger etter med 13 prosent økning i konkurstallene hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. De siste seks månedene (februar-september) har eiendomsbransjen opplevd 20 prosent økning i konkurstallene, sammenlignet med samme periode for ett år siden.

Geografisk sett har Buskerud sett en positiv utvikling med 57 prosent nedgang i konkurstallene, tett etterfulgt av Vestland med 48 prosent nedgang. Hittil i år er det Vestfold som har opplevd størst konkursøkning sammenlignet med samme periode i fjor, med 47 prosent økning.

– Det er interessant å se at lavmarginbransjer som detaljhandelen har sett en kortsiktig nedgang på 7 prosent i konkursene i februar, sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år er situasjonen dessverre annerledes for varehandelen, med 11 prosent oppgang i antall konkurser sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også interessant å se eiendomsbransjens negative utvikling i antall konkurser, som helt klart hører sammen med tregere boligomsetning og dermed utsatte eller avlyste nybygg-prosjekter, sier Kari Mette Almskog.

Powered by Labrador CMS