Anette Aanesland (adm. direktør i Nye Veier) og samferdselsminister Knut Arild Hareide signerte kontrakten på Sundvollen. Statsminister Erna Solberg var også tilstede.

Overtok jernbane og vei til Ringerike

Samferdselsdepartementet og Nye Veier signerte 1. juli avtalen som gir Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Det er mulig å skape nye løsninger på dette prosjektet som gjør at vi får mer igjen for våre felles ressurser, sier Anette Aanesland, som er adm. direktør i Nye Veier.

- Når vi overtar ansvaret for Ringeriksbanen kan vi skape nye og smarte løsninger i jernbanesektoren. Vi har gitt mer igjen for fellesskapets ressurser med vår nyskapning innen veibygging. Kostnadene er redusert med 25 milliarder i den porteføljen av veiprosjekter selskapet fikk ved oppstarten, utdyper Aanesland.

Nye Veier trenger kompetanse på jernbane, og 13 ansatte blir med over til Nye Veier fra Bane Nor og Statens vegvesen. De kommer inn i et selskap som har et klart og tydelig mandat om å realisere flere prosjekter raskere og til en lavere kostnad.

- Det er kollegiet og stå-på-viljen som skaper resultater. Viljen til å skape endringer og gjøre jobben bedre, er nøkkelen til at vi møter forventningene rundt oss. Vi får mer igjen for fellesskapets ressurser. Dette hadde ikke vært mulig uten et klart og tydelig mandat. Nå er bestillingen at vi i tillegg til å bygge veier skal bygge jernbane. Det kommer til å bli en tøff utfordring, mener Aanesland.

Skal redusere kostnader - og øke nytten

Nye Veiers mål er å forbedrefellesprosjektet. Ambisjonen om å redusere kostnadene og øke nytten, vil gi betydelig effekt for fellesskapets ressurser.

- Dette prosjektet passer som hånd i hanske for Nye Veier og vårt mandat. Vi mener det er store muligheter for å redusere kostnadene. Det er behov for å forenkle prosjektet og løsningene. Vi skal bruke vår modell for gjennomføring av prosjektet. I tillegg må vi se på muligheter for justeringer av planene, sier Aanesland.

Nye Veier har åpnet 81 kilometer med firefelts motorvei på fire strekninger. Kostnadene er redusert med fire milliarder kroner på de strekningene som er åpnet.

- Ambisjonen er fortsatt høy, også for Ringeriksbanen. Innsparinger på tilsvarende nivå kommer til å bli veldig krevende. Vi startet med de beste prosjektene i vår portefølje, og vår metode har gitt mer vei for pengene, sier Aanesland.

Prosjektet har negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nye Veier skal prioritere prosjekter med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet foran prosjekter med lavere lønnsomhet.

Fellesprosjektet er et prosjekt med negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samferdselsdepartementet og Nye Veier har utarbeidet en avtale, som gir egne vederlag for fellesprosjektet.

Dette kommer i tillegg til de faste årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Fellesprosjektet blir ikke en del av den årlige prioriteringen innenfor Nye Veiers portefølje.

Powered by Labrador CMS