Statens vegvesen testet i vinter nytt videoanalyseverktøy for dokumentasjon av føreforhold.
Statens vegvesen testet i vinter nytt videoanalyseverktøy for dokumentasjon av føreforhold.

Overvåker vinterdriften med ny teknologi

Statens vegvesen har i vinter testet nytt utstyr for å overvåke føreforholdene.

Publisert

Det er gjort i samarbeid med driftsentreprenøren Svevia på strekningen av rv. 3 mellom Alvdal og Ulsberg. Driftskontrakten hadde oppstart i fjor høst.

- Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi for enklere å kunne ha en tett oppfølging og samarbeid med driftsentreprenørene, og sikre oss en effektiv og god vinterdrift. Dette vil være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet både for våre byggeledere og kontrollingeniører i Statens vegvesen, men også for driftsentreprenøren på strekningen, sier Petter Storødegård i Statens vegvesen.

Ny teknologi for kontroll og oppfølging av driftsentreprenørene

I oktober i fjor fikk to av brøytebilene til Svevia og en veimesterbil montert og kalibrert veibanesensorer.

Statens vegvesen testet i vinter nytt videoanalyseverktøy for dokumentasjon av føreforhold.
Statens vegvesen testet i vinter nytt videoanalyseverktøy for dokumentasjon av føreforhold.

Ved hjelp av videoopptak fra en mobiltelefon i frontruta på en bil avdekker og kategoriserer væranalysen RoadAI Weather dekkeforhold som våt vei, bar vei, snø, is, og slaps.

Programvaren RoadAI fra firmaet Geomatikk IKT er en skybasert løsning utviklet for å gjøre enkel, sikker og rask produksjon av bilder, video og arbeidsnotater. I tillegg til støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstanden på hele veinettet.

Ved å kombinere væranalysen med den mobile veibanesensoren MD30 kan man også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm.

Gir et grunnlag for vurdering av vinterdriften

Som et supplement til tradisjonelle friksjonsmålere gir utstyret verdifull informasjon til driftsentreprenøren som nå får et enda bedre grunnlag til å kunne gjøre de riktige driftstiltakene.

Vinterdrift er et omfattende fag der variablene er mange. Erfaring er viktig for å kunne treffe med tiltakene som blir utført på veien. Dette gjelder timing så vel som kjennskap til lokale forhold.

Siden utstyret ble montert i fjor høst, har både driftsentreprenøren og byggeledelsen hos Statens vegvesen rukket å få noen erfaringer.

- Denne måten å samle data på gir oss harde fakta som temperatur, luftfuktighet, snø og istykkelse, samtidig som det tas opp video. Dette gir oss et godt grunnlag for vurderinger av vinterdriften, sier Stein Presthagen i Statens vegvesen.

Dataene samles i et kart

Bilder og videoer lagres slik at man kan gå tilbake og se på data fra bestemte steder og tidspunkt, ved hendelser som ulykker, klager på veistandarden eller lignende.

Dataene visualiseres samlet i et kart. Brukeren kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilder og videoer fra stedet.