Peab Asfalts første ECO-asfaltverk i Norge ligger i Tønsberg, og startet produksjonen av ECO-asfalt onsdag 5. mai 2021.
Peab Asfalts første ECO-asfaltverk i Norge ligger i Tønsberg, og startet produksjonen av ECO-asfalt onsdag 5. mai 2021.

Peab Asfalt lanserer ECO-Asfalt

5. mai startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt. Innen 2024 skal alle verkene til Peab Asfalt i Norge over på biobrensel.

Publisert

- I 2021 starter Peab Asfalt lanseringen av ECO-Asfalt i Norge og innen 2024 skal alle Peab Asfalts verk konverteres til produksjon for ECO-Asfalt. I Sverige startet vi produksjonen av ECO-Asfalt i 2015 og nå er turen kommet til Norge. Først ut er verket i Tønsberg og 5. mai legges produksjonen om til ECO-Asfalt ved at biogass erstatter fossilgass. Det er en historisk dag for Peab Asfalt når vi nå starter omleggingen til ECO-Asfalt her i Norge, sier adm. direktør Peab Asfalt Håkan Jacobsson.

Fossilt brensel som diesel og gass, benyttes til produksjon av vanlig asfalt. Ved produksjon av ECO-Asfalt er fossilt brensel erstattet med biogass og bioolje, som produseres fra restprodukter fra jordbruk, skogbruk og annet organisk avfall.

Dette er brensel produsert fra fornybart materiale og er klimanøytralt. Dette fører til at CO₂-utslippet i produksjonsprosessen for asfalt reduseres med 50-90 prosent, avhengig av hvilke type brensel som benyttes før og etter omleggingen til ECO-Asfalt. ECO-Asfalt har den samme høye kvaliteten som vanlig asfalt og den eneste forskjellen er bruken av miljøvennlig brensel.

Peab-konsernet har som mål å bli klimanøytralt innen 2045 og Peab Asfalt har andre miljøvennlig produkter, som lavtemperaturasfalt og bruk av gjenbruksasfalt, og som bidrar til å nå Peabs miljømål.

- Det er en historisk dag for Peab Asfalt når vi nå starter omleggingen til ECO-Asfalt her i Norge, sier adm. direktør Peab Asfalt Håkan Jacobsson.
- Det er en historisk dag for Peab Asfalt når vi nå starter omleggingen til ECO-Asfalt her i Norge, sier adm. direktør Peab Asfalt Håkan Jacobsson.