Reinsvoll stasjon.

Peab oppgraderer Reinsvoll stasjon

Peab Anlegg er tildelt utførelsesentreprisen for nytt krysningsspor og oppgradering av Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Reinsvoll stasjon får universell utforming og arbeidet er viktig for at det i fremtiden skal kunne gå ett tog i timen på Gjøvikbanen.

- Jernbaneprosjekter er et satsingsområde i Peab Anlegg, og vi er veldig fornøyde med å vinne denne kontrakten, sier avdelingssjef John Landin i Peab Anlegg.

- En stor del av jobben skal utføres med jernbanespor i drift. Det betyr at vi må legge ekstra ressurser på tidlig og detaljert planlegging, både med tanke på arbeidsoperasjoner og HMS, sier Morten Sjøli, distriktssjef i Peab Anlegg.

Hard konkurranse

Arbeidet som skal gjøres på og rundt Reinsvoll stasjon det neste halvannet året, er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik.

Fakta oppgradering Reinsvoll stasjon

 • Byggherre: Bane NOR
 • Utførelsesentreprenør: Peab Anlegg
 • Kontraktssum: 97 MNOK eks. mva.
 • Oppstart: Mars 2021
 • Ferdigstillelse: Mars 2022

Bane Nors prosjektleder på Reinsvoll stasjon, Hilde Gjellum, forteller at det var mange tilbydere og hard konkurranse om kontrakten.

- Peab Anlegg skåret solid på alle kriterier, som blant annet bemanning, prosjektledelse og selvsagt kostnad, sier Gjellum.

Kryssingsspor, plattform og ny gangbru

Peabs oppdrag omfatter å bygge et nesten 600 meter langt krysningsspor, som gjør det mulig for to tog med doble togsett å passere hverandre på stasjonen.

Den eksisterende plattformen skal oppgraderes, og det bygges en ny plattform på vestsiden av eksisterende spor. For å kunne bevege seg trygt mellom plattformene blir det bygget en helt ny gangbru over sporet, med trapper og heis.

Gangbrua skal bygges i limtre, stål og glass. Hele stasjonen blir universelt utformet og lett fremkommelig også for dem som sitter i rullestol, har med seg vogn eller er blinde.

- Vi starter opp med planlegging og forarbeider nå, og går i gang med de fysiske arbeidene rett etter påske, forteller Peab Anleggs prosjektleder Stefan Elgh.

Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av mars 2022.c

Peabs oppdrag

 • Bygge krysningsspor for 220 meter lange tog (doble togsett)
 • Oppgradere eksisterende plattform
 • Bygge ny plattform på vestsiden av eksisterende spor
 • Bygge gangbru over sporet med universell utforming, trapper og heis
 • Bygge nytt teknisk hus
 • Gjøre stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS
 • Oppgradere kontaktledningsanlegget
 • Teleinstallasjoner ved stasjonsbygning kobles til det nye tekniske huset
Powered by Labrador CMS