Peab skal oppgradere fylkesvei

Må blant annet ta hensyn til 100 hester i anleggsperioden.

Publisert

Peab Anleggs datterselskap HGT har signert kontrakt med Vestland fylkeskommune om oppgradering av 1,1 kilometer fylkesvei fra Alvøen til Myraskjenet. Kontrakten omfatter bygging av gang- og sykkelvei, bussholdeplasser og oppgradering av kjøreveien. Den er på 52 millioner kroner.

Fylkesvei 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen er skolevei for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og veien benyttes til og fra Alvøen idrettspark med aktiviteter på dag og kveld.

Nå skal HGT bygge en separat gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Alvøen til Myraskjenet. Veien blir utvidet fra ett til to kjørefelt, og fem bussholdeplasser langs strekningen skal oppgraderes.

- Vi er veldig fornøyde med at vi fikk tildelt dette oppdraget. Anleggsteknisk er det et spennende prosjekt å bygge, og samtidig er det et meningsfylt oppdrag. Vi kjenner en ekstra stolthet i å få muligheten til å bidra til å forbedre trafikksikkerheten langs strekningen. Spesielt når det gjelder myke trafikanter, og da tenker jeg spesielt på barn og unge på vei til eller fra skole og fritidsaktiviteter, sier prosjektleder Sven Sveindal Lyssand i Peab Anlegg/HGT.

Oppgradering fv. 5216 Håkonshella

  • Omfang: Oppgradering av 1,1 km fylkesvei, bygging av ny gang- og sykkelvei og bussholdeplasser
  • Sted: Alvøen
  • Byggherre: Vestland fylkeskommune
  • Entreprenør: Peab Anlegg / HGT
  • Kontraktssum: 52 MNOK eks. mva.
  • Entrepriseform: Enhetspriskontrakt
  • Byggestart: 1. september 2022
  • Ferdigstillelse: 8. mars 2024

Utfylling i sjøen

Anleggsarbeidene startet tidlig i september, og hele prosjektet skal være ferdig i mars 2024. Prosjektet byr på flere interessante arbeidsoperasjoner, forteller anleggsleder Thomas Arnesen i Peab Anlegg/HGT.

- I Valsmogbukta skal vi fylle ut i sjøen for å oppnå nok bredde på veien. I forbindelse med utfyllingen skal vi rive deler av kaien til Alvøen marina. Her skal vi støpe nye fundamenter til kaien, før vi bygger den opp igjen der den var, sier Arnesen.

100 hester

Han understreker at det er flere hensyn å ta underveis i prosjektet.

– Først og fremst vil vi jobbe med god sikkerhet i og rundt anleggsområdet, med tanke på egne ansatte og de som ferdes rundt og forbi der vi jobber. I tillegg ligger Alvøen gård med rundt 100 hester svært nær anleggsområdet. Her blir det viktig med god dialog med de som driver gården, slik at vi kan ta nødvendig hensyn til dyrene i byggeperioden, sier Arnesen.

Arbeidene vil bli utført av egne ansatte fagarbeidere og lærlinger.

Powered by Labrador CMS