Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.
Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.

Penger til distriktene

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport har ordet.

Publisert

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) tok et viktig distriktspolitisk grep da han formidlet at 52 milliarder kroner bevilges til fylkesveiene i Nasjonal Transportplan (2022-2033).

Etter at NTP ble etablert i år 2000 har bevilgningene økt fra 217 milliarder kroner i den første planen, til 1200 milliarder kroner i den ferskeste som ble presentert i mars. Nå er det opp til Stortinget å vedta planen, og deretter kommende regjering(er) å etterfølge den.

Man skal kanskje ikke være helt blind på den store økningen siden all pengebruk neppe var inkludert i NTP i 2000, men det er ingen tvil om at samferdsel i flere år senere har kommet godt ut av det når pengene skal fordeles i Norge. Og selv om økningen var mye større prosentvis i forrige NTP (nær dobling), er det gledelig å registrere at det satses stort på samferdsel også denne gangen.

Det som kanskje varmer mest, er potten som går til fylkesveiene. Regjeringen øker med 16 milliarder, og summen planlegges altså til å bli på 52 milliarder for kommende NTP-periode. Nå skal veier og tunneler over det ganske land oppgraderes, og det betyr forhåpentlig mye jobb for lokale entreprenører over hele landet. Mange entreprenører har vært skadelidende etter både kommune- og fylkessammenslåinger. Disse har skapt treghet i systemet, samt at en viss pandemi som har satt sine spor.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) opplyser at markedssituasjonen for deres medlemmer, ca. 2300 medlemsbedrifter, peker nedover. Slike signaler må tas på alvor. Lokale oppdrag gir behov for arbeidsplasser, og trygge veier å ferdes på gir grobunn for at mulighetene som finnes i distriktene kan utnyttes. Alt dette må ligge i bunnen for at folk i Norge skal kunne bo i distriktene.

Selv samferdselsministeren sa at det er på høy tid at dette løftet kommer, og vi kunne ikke vært mer enig. Kampen om innholdet i NTP-pengesekken er stor, ikke minst fra storbyene og områdene rundt. Men mange av utfordringene storbyene har, kan bremses ved å føre en aktiv distriktspolitikk. Vi mener det er en vinn-vinn-situasjon, både for by og land, å bruke mer penger i distriktene.NTP-taperen er nok InterCity jernbaneutbyggingen rundt Oslo. Samferdselsminister Hareide sier regningen for å bygge høyhastighets jernbane helt til Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss blir så høy at det ikke kan forsvares.

Opposisjonen svarer med å kalle det tidenes løftebrudd at byggingen stopper i Hamar, Moss/Rygge og Tønsberg. Diskusjonen vil nok gå videre i Stortinget, men pr. nå har toget gått for denne gangen for full InterCity. Det er selvsagt synd. Men om full InterCity skal inn i planen, frykter vi mer for hva som skal ut, og hvilken påvirkning dette da vil få i resten av landet.

Klaus Eriksen
Redaktør
Anlegg&Transport, AT.no