Illustrasjonsbide av Presis Vegdrift i arbeid.

Presis Vegdrift tildelt drifts-kontrakt Stavanger

Var billigst - og best på tilleggskriteriene også, ifølge Rogaland fylkeskommune.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Rogaland fylkeskommune har fått inn tilbud på driftskontrakt Stavanger som har vært ute på anbud.

- Totalt sett leverte Presis Vegdrift det beste tilbudet, derfor er selskapet innstilt som vinner av kontrakten. Vi har sendt tildelingsbrevet til entreprenørene og klagefristen varer til 14. mars, sier prosjektleder Tor Gabrielsen i Rogaland fylkeskommune.

930 kilometer vei

Mesta AS, Presis Vegdrift AS og Risa AS var med i konkurransen om kontrakten for drift og vedlikehold av veier, gang- og sykkelveier, utstyr og installasjoner de kommende fem årene.

Driftskontrakt Stavanger omfatter kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og deler av Time og Sandnes. Til sammen får entreprenøren ansvar for å drifte og vedlikeholde 930 kilometer vei.

Vekting og priser

I konkurransen ble pris vektet 50 prosent, oppdragsforståelse 30 prosent og miljø 20 prosent.

- Presis Vegdrift AS har levert tilbudet med lavest pris. Også når vi ser på de andre kriteriene, er Presis best, og deres tilbud kommer totalt sett best ut i konkurransen, sier Gabrielsen.

Totalprisene i tilbudene:

  • Presis Vegdrift AS, 559.002.595,83 kroner.
  • Mesta AS, 830.402.618,20 kroner.
  • Risa AS, 658.374.035,00 kroner.

Kontrakten gjelder for perioden fra 1. september 2022 til 31. august 2027. Fylkeskommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med ett år.

Powered by Labrador CMS