For første gang ble det også rapportert salg av nullutslippsmaskiner blant MGFs medlemsbedrifter.

Rekord i maskinsalget!

Aldri før har det vært solgt så mange anleggsmaskiner i et førstekvartal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- I første kvartal endte vi med en økning i totalsalget på hele 18% sammenlignet med 2021. 5% av de solgte gravemaskinene siste kvartal er nullutslippsmaskiner, skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en nyhetsmelding etter å ha mottatt salgstall fra sine medlemsbedrifter.

(SE TABELLER MED OVERSIKT OVER TALLENE NEDERST I SAKEN)

Totalt ble det solgt 1005 anleggsmaskiner i første kvartal i år, mot 852 i samme periode i 2021. For den største underkategorien gravemaskiner på belter, er veksten på hele 45,9% og endte med 394 solgte maskiner.

Også gravemaskiner på hjul gjør et stort hopp i salgstallene fra 39 solgte maskiner i første kvartal 2021 til 67 maskiner i 2022. Den nest største underkategorien, hjullastere, har derimot en tilbakegang på 17,7% sammenlignet med fjoråret og endte med 214 solgte enheter.

Gravemaskiner og hjullastere

For gravemaskiner på belter er det vekst i alle vektkategoriene, og den store økningen er i vektklassene mellom 16,1 til 50 tonn.

Kraftigst vekst er det i vektklassen 28,1 til 33 tonn hvor det ble solgt 64 maskiner i første kvartal i år mot 26 i samme periode i fjor. Det er også en betydelig vekst i maskiner over 66,1 tonn hvor det i år er solgt 7 maskiner mot bare 1 i samme periode i 2021.

For hjullasterne er det en jevn nedgang i de aller fleste effektklassene. Det endte med en marginal vekst i klassene 175-200 hk og 250 – 350 hk.

Minigravere på belt har hatt en sterk vekst i siste kvartal med hele 30,2% og endte totalt med 207 solgte enheter. Her er det spesielt maskinene mellom 1,1 og 2 tonn som øker fra 62 solgte maskiner første kvartal i fjor mot 107 maskiner i år.

Dette er også den klart største vektklassen innenfor minigravere på belter. Vektklassen 3,1 til 4 tonn har hatt en sterk tilbakegang, og endte med 9 solgte maskiner i år mot hele 22 i samme periode i fjor.

Nullutslippsmaskiner - første gang

- Første kvartal, er også første gang våre medlemmer rapporterer inn antall solgte nullutslippsmaskiner. For å sikre at tallene blir tilstrekkelig anonymisert mellom aktørene som rapporterer inn til statistikken er det derfor ikke skilt på vektklassene inntil videre. Det er i dag fire aktører som rapporterer inn gravemaskiner på belter og noen flere på minigravere, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

I første kvartal er det solgt 21 nullutslipps gravemaskiner noe som utgjør 5% av det totale salget av gravemaskiner i kvartalet.

For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene også 5% av totalsalget. Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

Økende priser, råvaremangel og lengre leveringstider

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, men det knyttes stor usikkerhet til den videre utviklingen i 2022.

- På bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina har vi sett sterkt økende priser på råmaterialer, komponenter og energi for produksjon av maskinene. I tillegg er ledetidene for flere av fabrikantene gått drastisk opp. MGF vil derfor ikke i denne omgang forsøke å estimere utviklingen for året, sier Grøstad.

Maskinsalget første kvartal siste fem år.
Maskinsalget fordelt på kvartaler og type maskiner.
Oversikt over salget av gravemaskiner på belter første kvartal 2022, fordelt på vektklasser.
Powered by Labrador CMS