Situasjonen fire uker etter raset

Europaveien skal stå ferdig om to år.

Publisert

Det er normal drift i anlegget til E39 Betna-Hestnes i Trøndelag, men arbeidshverdagen er fortsatt preget av den alvorlige hendelsen.

- En så alvorlig hendelse vil nok prege alle som har vært involvert en god stund fremover. Vi kommer til å ha sterk fokus på grunnforhold og vannveier under hele anleggsgjennomføringen, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Selv om det er normal drift på anlegget og fremdriften er i henhold til plan, er det satt inn en del ekstra tiltak:

  • Det står en vakt nede ved veien som følger med på terrenget. Vakten vil være på plass til alle massene i rasgropa er sikret. Det kan ta en uke eller to til.
  • Det har blitt tatt ut en del prøver av massene i rasområdet. Disse er inne til analyse nå. Resultatet av disse prøvene vil inngå i den videre prosjekteringen av veien. I tillegg har også ekspertgruppen tatt en del prøver av rasmassene. Resultatene av disse analysene vil inngå i ekspertgruppens datagrunnlag som skal bidra til å finne årsaken til hendelsen.
  • Naboer der veien bygges i skrått terreng vil bli kontaktet før maskinene setter i gang arbeid ovenfor boligene deres.

I tillegg bistår både Statens vegvesen og entreprenøren den eksterne ekspertgruppen med informasjon som skal bidra til å finne årsaken til den tragiske hendelsen.

Skal stå ferdig høsten 2024

Om to år skal den nye veien mellom Betna og Hestnes stå ferdig. 12,8 kilometer med ny 2-felts vei betyr en tryggere reisevei og bedre fremkommelighet for trafikantene.

E39 Betna-Hestnes er en del av E39 Betna-Stormyra. Onsdag 31. august markerte Statens vegvesen åpningen av den første strekningen, E39 Lerivika-Renndalen.

Powered by Labrador CMS