- Den største forskjellen fra tidligere kontrakter er forventningen om at leverandørene skal bidra sterkt til at prosjektene blir så bærekraftige som mulig, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.
- Den største forskjellen fra tidligere kontrakter er forventningen om at leverandørene skal bidra sterkt til at prosjektene blir så bærekraftige som mulig, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Sju nye konkurranser - til 15 milliarder - fra Nye Veier

2022 vil bli et rekordår for nye anbudskonkurranser fra Nye Veier AS. Sju konkurranser kommer til markedet i løpet av året.

Publisert

Stor variasjon, fra 200 millioner til ca. fem milliarder kroner, i størrelse gir muligheter for mange. Den samlede verdien av konkurransene er anslått til 15 milliarder kroner.

Selskapet har aldri hatt flere konkurranser ute i markedet. Det økonomiske volumet har aldri vært større enn i 2022.

- Vi skal bruke vår rolle som innkjøper til å sikre at vi når våre strategiske prioriteringer. Vi skal skape mer for pengene, sammen med entreprenørene skal vi vise tydelig samfunnsansvar og vi skal ta et sterkt eierskap til helse, miljø og sikkerhet. Den største forskjellen fra tidligere kontrakter er forventningen om at leverandørene skal bidra sterkt til at prosjektene blir så bærekraftige som mulig, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Går bort fra makspris

- Vi har lyttet til viktige innspill fra leverandørene. Derfor går vi bort fra byggherrens makspris, vi justerer hvordan vi gjennomfører konkurransene og vi får et større spenn i størrelsen på kontraktene, forklarer Aanesland.

De første konkurransene kommer i løpet av første kvartal, og de sju konkurransene er spredt utover året.

Nedenfor står strekningene som kommer i år, med tidspunkt for annonsering av konkurranse, anslått kontraktsverdi og type prosjekt:

  • E6 Storhove – Øyer, Mars, 1,6 mrd, Tunnel/vei, Innlandet
  • E6 Berkåk – Vindåsliene, April, 2 mrd. Vei/tunnel/bru, Trøndelag
  • E6 Sørelva – Borkamo, Mai, 700 mill, Vei, Nordland
  • E39 Bue – Ålgård, August, 2,2 mrd, Vei/tunnel/bru, Rogaland
  • E39 Mandal – Lyngdal, September, 4,7 mrd, Tunnel/vei/bru, Agder
  • Rv13 Skare – Sogndal, Oktober, 200 mill, Vei/sikring/div, Vestland
  • E18/E39 Ytre ring, November, 3,8 mrd, Tunnel, Agder

Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.

- Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Totalentrepriser med fastpris

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige insentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Powered by Labrador CMS