Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 (markert med rødt) fra Tanem til Tulluan.
Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 (markert med rødt) fra Tanem til Tulluan.

Sju vil bygge fylkesvei for flere hundre millioner

Søbstad AS er lavest på pris. 20% av tildelingskriteriene går på annet enn pris, så nå skal Trøndelag fylkeskommune både kontrollregne og vekte tilbudene.

Publisert

Trøndelag fylkeskommune har mottatt sju tilbud fra entreprenører som ønsker å bygge ny fylkesvei 704 mellom Tanem og Tulluan i Klæbu kommune. Den nye veien skal gå i en annen trasé enn dagens vei langs Brøttemsveien.

Den nye strekningen består av følgende elementer:

  • Vei i dagen: 3500 meter.
  • Tunnel: 980 meter (Tanemstunnelen)
  • Bruer: 97 meter + 43 meter (Tullbekkbrua og Forsetbrua).

I den sørlige delen av prosjektet fører forekomster av kvikkleire til at det må gjøres stabiliserende terrenginngrep.

I prosjektet inngår også 3o meter gang- og sykkelvei og 250 meter støyskjerming.

- At det er kommet sju tilbud, er vi veldig fornøyde med. Dette viser at prosjektets størrelse og kompleksitet er attraktivt for mange entreprenører både i inn- og utland, sier Olaf Rovik, teamleder i veiavdelingen i Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune «håper at anleggsarbeidene kan starte i begynnelsen av mai 2022». Går alt etter planen skal veien åpnes for trafikantene sommeren 2024.

Disse kom med tilbud:

  • Aldesa Construcciones SA, 435.396.060,17 kr
  • Bertelsen & Garpestad AS, 392.692.339,50 kr
  • Hæhre Entreprenør AS, 408.681.981,00 kr
  • Johs. J. Syltern AS, 408.954.012,00 kr
  • Peab Anlegg AS, 442.024.413,00 kr
  • Romarheim Entreprenør AS, 372.328.309,00 kr
  • Søbstad AS, 365.218.352,28 kr

Trøndelag fylkeskommune skal nå ta en kontrollregning på tilbudene.

Konkurransen evalueres etter disse kriteriene:

K1: Pris som teller 80 % av totalsummen. Entreprenøren med laveste pris får 10 poeng, mens resten får poeng kalkulert etter en gitt formel.

K2: Oppgaveforståelse og fremdriftsplan. Dette teller 10 % av totalkarakteren. Entreprenøren som blir evaluert best i denne kategorien får 10 poeng, de andre blir evaluert i forhold til dette.

K3: Organisering og tilbudt nøkkelpersonell, samt ivaretakelse av Ytre Miljø og HMS på prosjektet. Dette teller 10 % av totalkarakteren. Entreprenøren som blir evaluert best i denne kategorien får 10 poeng, de andre blir evaluert i forhold til dette.

Entreprenøren som til slutt får høyest poengscore, vinner konkurransen.

Powered by Labrador CMS