Nå skal det lages reguleringsplan for ny E6 Moelv-Roterud, som inkluderer ny firefelts bru over Mjøsa.
Nå skal det lages reguleringsplan for ny E6 Moelv-Roterud, som inkluderer ny firefelts bru over Mjøsa.

Skal regulere ny motorveibru over Mjøsa

Nye Veier har inngått avtale med rådgiverselskapet Cowi AS om utarbeiding av reguleringsplan for E6-strekningen Moelv – Roterud, som inkluderer ny firefeltsbru over Mjøsa.

Publisert

E6 Moelv – Roterud er en del av storutbyggingen E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen Moelv – Roterud er ca. 11 km lang. Prosjektet omfatter ny motorveibru over Mjøsa samt totalt ca. 9,4 km vei i dagen på begge sidene av brua.

- Cowi skal bidra til å lage forslag til reguleringsplan for strekningen. Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med Nye Veier og kommunene Ringsaker og Gjøvik, sier Steinar Fretheim, prosjektsjef i Nye Veier.

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet.

- Vi er nå i oppstartsfasen med Cowi, der vi blant annet skal bli enige med kommunene om en hensiktsmessig fremdriftsplan. Gjennom prosjektets levetid har vi opparbeidet betydelig kunnskap om strekningen, særlig om grunnforhold i Mjøsa. Denne kunnskapen implementeres nå i arbeidet med reguleringsplanen. En god planprosess er viktig for å kunne realisere E6 Moelv – Roterud på best mulig måte, sier Fretheim.

Avtalen baseres på Nye Veiers rammeavtale for planarbeid for veiprosjekter der Cowi AS er en av flere leverandører.

Powered by Labrador CMS