Leder av service og ettermarked; Hans-Petter Finsen (t.v.), markedskoordinator; Ida Elise Myklegård og administrerende direktør; Odd Sund i Hesselberg Maskin AS kan glede seg over en svært så vellykket snuoperasjon i selskapet det siste halve året.
Leder av service og ettermarked; Hans-Petter Finsen (t.v.), markedskoordinator; Ida Elise Myklegård og administrerende direktør; Odd Sund i Hesselberg Maskin AS kan glede seg over en svært så vellykket snuoperasjon i selskapet det siste halve året.

Snudde Hesselberg-skuta

Hesselberg Maskin AS har i lengre tid vært nede i en bølgedal, men det siste halve året har den nye ledelsen endret kursen radikalt. Det har resultert i en økning i antall solgte maskiner. En økning på hele 65 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Hesselberg Maskin AS, som holder til i nye og moderne lokaler på Frogner i Lillestrøm kommune, er datterselskap av konsernet AS Sigurd Hesselberg som totalt har over 300 ansatte og omsetter for 1,5 milliarder kroner årlig.

Hesselberg-konsernet ble etablert i 1897, mens Hesselberg Maskin AS startet opp på 1930-tallet som en norskeid leverandør av blant annet Komatsu anleggsmaskiner, Bomag komprimeringsutstyr og maskiner fra Manitou.

Kundene er alt fra gårdbrukere i Nord-Trøndelag til store entreprenører på Østlandet. Selskapet er en av anleggsbransjens største maskinleverandører og har i dag 800 millioner kroner i omsetning og 150 ansatte fordelt på ni lokasjoner fra Lillesand i sør til Finnsnes i nord.

Økte med 30 millioner

De siste årene har selskapet slitt i motbakke, og i september i fjor ble Odd Sund ansatt som ny administrerende direktør. Han satte i gang en snuoperasjon.

I løpet av årets første fire måneder solgte Hesselberg Maskin AS 171 maskiner, noe som er en økning på 64 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Blant de solgte maskinene er gravemaskiner fra Komatsu, et selskap som har 100-års-jubileum i år.
I løpet av årets første fire måneder solgte Hesselberg Maskin AS 171 maskiner, noe som er en økning på 64 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Blant de solgte maskinene er gravemaskiner fra Komatsu, et selskap som har 100-års-jubileum i år.

Sund fikk i februar i år med seg Hans-Petter Finsen på Hesselberg-laget som ny leder av service og ettermarked, og sammen med resten av staben i Hesselberg Maskin AS har duoen greid å endre kurs og snu «skuta» helt.

- Ja, nå har vi virkelig fått opp dampen, og det også i riktig retning. Sammenligner vi de fire første månedene i 2020 og de fire første månedene i 2021, så har ordrereservene økt med over 30 millioner kroner. Dette er en økning på 30 prosent, og regner man i antall solgte maskiner så er veksten i samme periode på hele 65 prosent, forteller Hesselberg-direktøren.

- Snuoperasjonen handlet om stram struktur, lokal forankring, økt kompetanse og først og fremst fokus på kunden og hele kundereisen, forklarer administrerende direktør Odd Sund i Hesselberg Maskin AS.
- Snuoperasjonen handlet om stram struktur, lokal forankring, økt kompetanse og først og fremst fokus på kunden og hele kundereisen, forklarer administrerende direktør Odd Sund i Hesselberg Maskin AS.

Mer lokalt og mer kompetanse

Forklaringen fra leder-duoen på økningen, er samstemt:

- Det handler om stram struktur, lokal forankring, økt kompetanse og først og fremst fokus på kunden og hele kundereisen, forklarer de.

- Da vi overtok styringen så vi raskt at det manglet en del på dette med struktur og at tilliten til selskapet var synkende. Vi satt oss derfor et mål om å «bli best i byen» med visjonen «Sterkere sammen» som drivkraft. Målet var at Hesselberg Maskin igjen skulle bli oppfattet som en trygt og riktig valg i anleggsbransjen. For å få dette til måtte det både en holdningsendring og en kraftig omstrukturering til, forklarer Odd Sund.

- Noe av det aller første vi gjorde, var å flytte mye mer ansvar ute i regionene. Så vi opprettet fire nye regionkontorer med fire ledere.

- Dette gjorde vi for å øke tilgjengeligheten, komme nærmere kunden og sørge for at beslutningene ble tatt lokalt av dem som kjenner kundene og området best, forklarer service- og ettermarkedssjef Hans-Petter Finsen.

- Hele kundereise i fokus

- Målet er at vi skal ha kunden helt fremst i pannebrasken og ha fokus på hele kundereise fra salg, leveranse og videre til service og ettermarked. Kundene skal føle seg ivaretatt og verdsatt og oppleve oss som proaktive, forutsigbare og pålitelige over tid. På mange måter så anser vi oss selv nå mer som en samarbeidspartner enn som en leverandør, sier Finsen som påpeker at en annen viktig suksessfaktor for snuoperasjonen var å øke kompetansen i selskapet. Det har vært en del kompetansehull som jeg føler at vi nå har fått tettet skikkelig, sier service- og ettermarkedssjefen i Hesselberg Maskin.

Komatsu 100 år

Administrerende direktør Odd Sund er strålende fornøyd med at gamle, gode kunder nå kommer tilbake for å kjøpe utstyr og at helt nye kunder strømmer til for å kjøpe maskiner og utstyr.

- Bare i løpet av de fire første månedene i år så solgte vi 171 maskiner, og det blir det jo litt penger av når maskinene er i størrelsesorden fra 2,5 tonn til opptil 70 tonn og har en snittpris på over to millioner kroner. Flere av disse maskinene er for øvrig Komatsu-maskiner, et selskap som faktisk har 100-årsjubileum i år og som har vært en trofast og solid samarbeidspartner helt siden 1974. Med andre ord enda en god grunn til å feire, smiler en fornøyd Hesselberg-direktør.

Powered by Labrador CMS