37 meter lange Ulstad bru (bildet) på riksvei 15 Lom er blant de 1100 bruene i vedlikeholdskontrakten. Brua ble bygget i 1935.

Søker entreprenør til vedlikehold av 1100 bruer!

Rammeavtale med verdi opp til 160 millioner kroner.

Publisert

Statens vegvesen søker én eller to entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer i Innlandet og Buskerud.

- Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det er et så stort område, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Kontrakten har en varighet på to år, og Statens vegvesen har som år byggherre opsjon på å forlenge med 1 + 1 år.

Avtalen har en maksimal rammeverdi på 160 millioner kroner. Fristen for å levere tilbud er 16. desember.

Dette skal gjøres

Kontrakten omfatter vanlige større og mindre vedlikeholdsarbeider på bruene. Dette er oppgaver som er avgjørende for å sikre at bruene fortsatt kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

Typiske vedlikeholdsoppgaver vil være betongrehabilitering, kantdragere, rekkverksarbeider, dekke- og fugearbeider. Det kan også være arbeider av mer akutt karakter, for eksempel hendelser grunnet flom eller påkjørsel.

Derfor er det viktig å vedlikeholde bruer

- Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Et strengt inspeksjonsregime sørger for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet på riks- og europaveinettet, deriblant våre bruer, sier Storsveen.

Dermed kan man sette inn rett tiltak til rett tid, opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet og i tillegg forlenge bruenes levetid, som normalt er regnet å være 100 år. Men Vegvesenets eldste bru, Låtefoss bru sør for Odda i Ullensvang kommune, ble bygget så langt tilbake som i 1859.

Powered by Labrador CMS