AVTALE: Sørby og Fosby har inngått avtale. Fra venstre er Lars Sørby, Jon Fosby, Martin Authen og Erik Sørby.

Sørby overtar utleievirksomhet fra Fosby Lift

NYHET: Fra 1. mars tar Sørby Utleie AS over utleievirksomheten til Fosby Lift AS.

Publisert

Avtalen omfatter utleie av lifter, trucker, byggestrøm materiell, brakker, dumpere, vibroplater, hengere og annet utstyr til bygg, anlegg og industri. De ansatte i virksomheten tilbys å være med på Sørby-laget videre.

Styrket utleievirksomhet

- Sørby Utleie AS er glad for videre å styrke vår lokale posisjon ved å overta utleievirksomheten til Fosby Lift. Dette er et selskap som har mange sammenfallende verdier med våre, sier daglig leder Martin Authen i Sørby Utleie.

Fosbys utleievirksomhet vil flettes inn i Sørby Utleies flåte, og utstyret blir tilgjengelig på Sørbys fire avdelinger i Sarpsborg, Halden, Vestby og Spydeberg.

Fosby Lifts avdeling på Klokkergårdveien i Sarpsborg legges ned, og ny adresse i området blir Bjørnstadmyra 14 på Grålum. Dette er Sørbys Sarpsborg-avdeling.

Ny strategiprosess for Fosby

Fosbykonsernets øvrige virksomhet innen anlegg, samt entrepriser og utleie av kraner og stillas er ikke en del av avtalen. Fosby vil drive disse virksomhetene videre som i dag. Fosbykonsernet har gjennom en strategiprosess høsten 2023 besluttet å styrke sine kjerneområder, og samtidig avhende utleievirksomheten i Fosby Lift AS.

- Det er over tid bygget opp en god og kompetent stab og mange fornøyde kunder, men vi har erkjent at vi ikke får de ønskede synergier internt sier daglig leder Jon Fosby i Fosby Lift AS.

- Det er derfor gledelig at vi har kommet til enighet med Sørby Utleie, et selskap som vil ivareta ansatte og kunder på en veldig god måte. Det er også et pluss at virksomheten forblir hos lokale eiere som kjenner regionen godt, sier Fosby.

Powered by Labrador CMS