Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen ligger foran skjema i arbeidet med ny E39 Leirvika-Renndalen.
Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen ligger foran skjema i arbeidet med ny E39 Leirvika-Renndalen.

Sparer 12,5 millioner ved å «bygge» veien to ganger

E39 Leirvika-Renndalen i Trøndelag bygges smart.

Publisert Sist oppdatert

Først bygde Statens vegvesen en digital 3D-modell av ny E39 Leirvika-Renndalen. Nå bruker entreprenøren 3D-modellen i anleggsarbeidet med den 4,8 kilometer lange strekningen. Det har gjort jobben mer effektiv, og rimeligere.

- Verktøyet gjør at vi har oppdaget og fjernet flere store og små feil i 3D-modellen av den nye veien. Dette er mangler det ville blitt kostbart og utbedre i anleggsarbeidet. Det kan gjøre veiprosjektet inntil 12,5 millioner kroner rimeligere, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen, E39 Leirvika-Renndalen.

Statens vegvesen har brukt 3D-modeller i planlegging av nye veier siden 2012. Nå er disse modellene tatt videre, ved at det legges inn informasjon om elementene i modellen. Det gjør 3D-modellene til et effektive verktøy ute i veiprosjektet og i møter mellom Vegvesenet og entreprenøren Bertelsen & Garpestad.

Nøkkelen ligger i å oppdage og utbedre feil i den tredimensjonale modellen, før entreprenøren starter byggearbeidet. Slik unngår Vegvesenet tidkrevende og til dels kostbare krav om ekstra betaling for endringer under bygging.

3D-modellen av ny E39 Leirvika-Renndalen gjør at Statens vegvesen sparer inntil 12,5 millioner kroner.
3D-modellen av ny E39 Leirvika-Renndalen gjør at Statens vegvesen sparer inntil 12,5 millioner kroner.

Papirløst

Den digitale 3D-modellen gir en helt annen forståelse av byggeprosjektet enn tradisjonelle planskisser og tegninger.

- 3D-modellen er et svært effektivt verktøy som gjør det lettere å avdekke og korrigere feil i modellen. Det gjelder særlig i overgang mellom vei og, bru hvor det er mange tekniske installasjoner som skal samkjøres, sier Innerdal.

3D-modellene gjør også møter med eksterne interessenter og grunneiere enklere, da det er lettere å vise hvordan veien vil se ut etter at byggingen er fullført

Mer å hente i et byprosjekt

Innerdal mener gevinsten vil være større i et mer komplekst veiprosjekt i tettbygde strøk og byområder.

- Vi bygger ny vei ute på bygda mellom Leirvika og Renndalen. Det er mer krevende å ha oversikt over alt som ligger skjult i bakken i byområder, og planlegge hvor installasjonene i nye veier skal plasseres. Der kan de nye 3D-modellene spare opp mot 10 prosent av prosjektkostnaden. I vårt prosjekt ser vi for oss en innsparing på inntil fem prosent, sier Innerdal.

- Enklere samarbeid

Prosjektleder Øystein Fosse i Bertelsen & Garpestad, sier samarbeidet med Vegvesenet blir enklere og mer effektivt med bruk av 3D-modellen.

- Det blir lettere å få oversikt når vi kan studere veimodellen fra ulike vinkler. Slik kan vi ta avklaringer om for eksempel plassering av et rør. Skal røret legges sånn eller sånn, sier Fosse.

Nesten feilfritt

Fire måneder etter byggestart er entreprenøren ferdig med 20 prosent av veiprosjektet med kun 13 endringer og sju tekniske avklaringer. Det er lite i forhold til tradisjonelle veiprosjekterer. Innerdal mener det raskt kunne vært dobbelt så mange feil uten 3D-modellen. Entreprenøren jobber raskere enn planlagt.

Vegvesenet skal bruke den nye 3D-modellen i arbeidet med resten av den 26 kilometer lange europaveistrekningen mellom Betna og Stormyra. Etter planen skal den nye veien med bedre fremkommelighet åpne i 2024. Prisen er beregnet til 2,1 milliarder kroner.