Fra Vassmarka langs Nye Veiers prosjekt E6 Kvithammar – Åsen. Her har Nye Veier kartlagt hvordan sprengningsarbeid påvirker fuglelivet.

– Spreng på tidspunkter når vinden blåser bort fra fugleområder

Nye Veier har i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet gjennomført et forskningsarbeid og fått utarbeidet en rapport knyttet til hvordan fugleliv påvirkes av sprengningsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier bygger ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Stjørdal og Levanger kommuner. I den forbindelse har Statsforvalteren i Trøndelag gitt utslippstillatelse knyttet til anleggsarbeidene ved Vassmarka. Tillatelsen er blant annet gitt under vilkår om at det samtidig skal gjennomføres forskning på hvordan fuglelivet i området responderer på sprengningsarbeid.

– Vi har lært mye gjennom dette samarbeidet, og vi ønsker å dele denne kunnskapen med andre som skal utføre sprengningsarbeider i nærheten av viktige naturområder, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Kvithammar – Åsen, Lars Erik Moe.

Rapporten, som er utarbeidet av fugleforsker Magne Husby, viser at det er tydelige effekter på fugleliv når sprengningene skjer på kort avstand, og at også salvestørrelse, tidspunkt og vindretning er av betydning. Forskningsarbeidet er gjennomført i hekke- og mytingsperioden – to viktige årstider for fuglelivet.

Man har funnet klare sammenhenger mellom salvestørrelse og avstand, og rapporten kommer med flere anbefalinger til hvordan påvirkningen kan reduseres.

– Må tilpasse sprengningstidene etter vindretningen

Ved å bruke data fra de systemer som benyttes ved planlegging og dokumentasjon av sprengningsarbeid, og sammenholde dette med observasjoner av fuglenes adferd, har en hatt et underlag for å kunne vurdere hvordan fuglene påvirkes av sprengningsarbeidet.

– Det er fint å kunne bidra til å fremskaffe ny målbar kunnskap på dette området som vil kunne ha overføringsverdi til andre byggeprosjekter i nærheten av sårbare fugleområder, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Kvithammar – Åsen, Lars Erik Moe.

Studien viser at det er spesielt viktig å være forsiktig når avstanden mellom fuglene og sprengningsstedet er under 1000 meter og når det er sårbare arter i nærheten. Rapporten påpeker også at det er klokt å legge sprengning til tidspunkter hvor vinden blåser bort fra et fugleområde, for å minimere støy, sier Moe.

– Fint å kunne bidra

Nye Veier følger kontinuerlig kravene fra Statsforvalteren og jobber tett med myndighetene og interesseorganisasjoner for å dele kunnskap, slik sikre at heller ikke andre anleggsprosjekter skader naturen og dyrelivet rundt dem.

– Det er fint å kunne bidra til å fremskaffe ny målbar kunnskap på dette området som vil kunne ha overføringsverdi til andre byggeprosjekter i nærheten av sårbare fugleområder, sier Moe.

Les rapporten her

Powered by Labrador CMS