Eier og styreleder Tom Wilhelmsen i Tom Wilhelmsen AS har mange elektriske lastebiler i daglig drift. Nå tar han nok et bærekraftig steg med opprettelsen av et massegjenvinningsanlegg i Innlandet. Det undersøkes om det er mulig å få til togtransport av massene. Bildet er fra 2020.
Eier og styreleder Tom Wilhelmsen i Tom Wilhelmsen AS har mange elektriske lastebiler i daglig drift. Nå tar han nok et bærekraftig steg med opprettelsen av et massegjenvinningsanlegg i Innlandet. Det undersøkes om det er mulig å få til togtransport av massene. Bildet er fra 2020.

Starter nytt anlegg for masse-gjenvinning - kan bli tilknyttet jernbanetransport

Tom Wilhelmsen AS investerer i et nytt gjenvinningsanlegg som behandler 250 tonn per time.

Publisert

Massebalanse Norge AS er avfallsavdelingen til Tom Wilhelmsen AS, og de vil ta i bruk ett nytt gjenvinningsanlegg i Disenå, i Innlandet.

Anlegget har en årlig kapasitet på 350.000 tonn, og er leverandør CDEs fjerde gjenvinningsanlegg for bygg og riving i Norge. Denne siste avtalen sikres sammen med deres strategiske partner, Nordic Bulk, eksperter på bulkhåndtering av materialer.

Dette annonseres samtidig med at det familieeide Tom Wilhelmsen AS kunngjøres som offisiell klimapartner i Oslo by. Denne sertifiseringen synliggjør forpliktelsen de legger for dagen ved å ta bærekraftig praksis inn i driften for å kompensere for miljøpåvirkningen fra egen virksomhet – og fra den norske bygg- og anleggsbransjen som helhet.

For å oppnå dette har selskapet forpliktet seg på å nå et nullutslippsmål innen 2025.

Innendørs anlegg

I 2020 ble Tom Wilhelmsen AS det første transportselskapet i Norge med helelektrisk tippbil i anleggsvirksomhet. I dag har selskapet seks Volvo FE Electric tippbiler.

Fra venstre: Stian Wilhelmsen, Tom Wilhelmsen og Gilberto Enkerlin (daglig leder i Tom Wihelmsen AS) på besøk ved CDEs vaskeanlegg satt opp hos Velde AS i Sandnes.
Fra venstre: Stian Wilhelmsen, Tom Wilhelmsen og Gilberto Enkerlin (daglig leder i Tom Wihelmsen AS) på besøk ved CDEs vaskeanlegg satt opp hos Velde AS i Sandnes.

Innen 2023 vil selskapet doble størrelsen på den elektriske bilparken som et svar på økende etterspørsel etter bærekraftige løsninger.

Denne etterspørselen møtes også med vaskeanlegget fra CDE. Med en kapasitet på opp til 250 tonn per time, vil anlegget kunne ta imot forurensede masser for å produsere en rekke nye, salgbare sand- og blandingsprodukter for byggebransjen.

Sluttprodukter med industrispesifikasjoner, deriblant jord, grus og stein, vil ha bruksområder innen sementproduksjon, veiarbeid og annen konstruksjon, infrastruktur og offentlige prosjekter.

Det nye CDE-anlegget vil bli installert innendørs i en eksisterende hall på 4400 m² i Sør-Odal kommune.

Fordelen er dobbel: Et innendørsanlegg med utendørs lagerhauger betyr også at anlegget kan drives året rundt og slik unngå kostbar nedetid på grunn av dårlig vær.

Vil starte en jernbanerute

Tom Wilhelmsen AS tar enda et skritt videre i jakten på sirkulær økonomi: De undersøker nå mulighetene for å utvikle en jernbanerute mellom mottakssenteret for avfall fra bygg og rivning i Oslo og området for det nye vaskeanlegget fra CDE.

Tom Wilhelmsen AS tok som første transportør i anleggsbransjen i bruk helelektriske tippbiler i 2020.
Tom Wilhelmsen AS tok som første transportør i anleggsbransjen i bruk helelektriske tippbiler i 2020.

Hvis planene blir godkjent, vil dette medføre en betydelig reduksjon i veitransport, ettersom selskapet går over til elektrifisert jernbanefrakt for å transportere materiale de vel 65 kilometerne til anleggsområdet.

Utprøvd teknologi

Eunan Kelly, CDEs leder for forretningsutvikling i Nord-Europa, uttaler om Tom Wilhelmsen AS at de er en visjonær innen bærekraft:

- Tom Wilhelmsen AS har en sammenhengende merittliste i å flytte grenser for å nå sine ambisiøse miljømål. Selskapets innovative tilnærming til transport, deponiavledninger og materialgjenvinning gir en ekte og meningsfull innvirkning på forsyningskjeden i den lokale byggebransjen i Oslo.

Selskapets grunnlegger, Tom Wilhelmsen, sier at begge selskap deler samme siktemål:

- Idriftsettelsen av det nye CDE-anlegget vil være nok en milepæl for vårt samfunnsoppdrag: vi skal skape en grønnere materialforedlingsindustri. Vi og CDE deler samme siktemål. Utvunne og forurensede jordstyper representerer en betydelig avfallsstrøm, men ved hjelp av CDE-teknologi kan vi tilbakeføre materialer til god bruk, gjenvinne kvalitetsmaterialer og redusere samfunnets avhengighet av jomfruelig utvunnet sand og blandingsmaterialer.

Han legger til at CDEs dokumenterte erfaring i det norske markedet var en viktig faktor i beslutningen om å investere i selskapets teknologi.

- Vårt nye anlegg vil være det fjerde i sitt slag som er bestilt av CDE i det lokale markedet. Teknologien er utprøvd og testet og gir positive resultater i regionen. Denne kunnskapen og suksessen ga oss stor trygghet i vår beslutning om å inngå partnerskap med selskapets ekspertteam i prosjektet. Å vite at Nordic Bulk vil hjelpe med lokal service og støtte når det trengs gir også trygghet i beslutningen.

Grunnarbeidet skal starte til sommeren med sikte på driftsklart anlegg tidlig i 2023.

Powered by Labrador CMS