Strekningen Breivika-Svelgen på fv. 614 i Bremanger kommune skal få et sammenhengende tilbud til gående og syklende. Etter en konkurs på entreprenørsiden har anlegget stått halvferdig, men kan nå fullføres.
Strekningen Breivika-Svelgen på fv. 614 i Bremanger kommune skal få et sammenhengende tilbud til gående og syklende. Etter en konkurs på entreprenørsiden har anlegget stått halvferdig, men kan nå fullføres.

Starter opp igjen veibyggingen

Etter at entreprenøren gikk konkurs, er det nå klart for å fullføre gang- og sykkelveien på fv. 614 mellom Breivika og Svelgen i Vestland med ny entreprenør på plass.

Publisert

Fylkestinget har vedtatt å øke kostnadsrammen for prosjektet til 80 millioner kroner.

- Det er veldig bra at fylkespolitikerne nå sikrer at det kommer midler til å ferdigstille dette prosjektet. En gang- og sykkelvei som er så viktig for barn og unge kan rett og slett ikke stå halvferdig, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Kostnadsøkning

Veianlegget ble rammet av en konkurs på entreprenørsiden høsten 2020. Dermed måtte det resterende arbeidet lyses ut på nytt for å få inn en ny entreprenør som kunne fullføre prosjektet.

- Tilbudene som kom inn da vi lyste ut prosjektet på nytt var høyere enn ventet. Noe av årsaken er at entreprenørene har priset inn usikkerhet knyttet til arbeid som ble utført av forrige entreprenør, og en generell økning i materiell-kostnader. I tillegg kommer ekstra kostnader knyttet til sikring av anleggsområdet, håndtering av konkursen og ny utlysing, sier prosjekteier Gunnar Solbakken.

Entreprenør

Entreprenørfirmaet Magne Hafstad AS er innstilt til oppdraget med å fullføre byggingen av gang- og sykkelveien i Svelgen.

Etter planen starter anleggsarbeidet i slutten av oktober. Gang- og sykkelveien skal stå ferdig innen sommeren 2022.

Powered by Labrador CMS