KONFERANSENS STØRSTE: Ole Kristian Skauan fra Nasta hadde fått manøvrert en ny 19-tonns Hitachi hjullaster inn i konferansesalen, og med den på plass forsterket det inntrykket av at dette var en samling for anleggsfolk og veibyggere.

Stein i vei tilbake

LILLEHAMMER: Hektisk summing i små grupper, smil som satt løst og stor gjensynsglede hos «stein-folket». Det var hovedbildet som møtte deltagerne etter hvert som de ankom Stein i vei 22-konferansen på Lillehammer i dagene 7.-9. februar.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

FINSIKTING: Vanligvis snakkes det om små toleranser når knuseoperasjoner utføres, men dette gjelder også ved maskinflytting. Det var millimeterpresisjon da Hitachi-lasteren entret konferansesalen i Scandic Lillehammer Hotel.

Arrangørene Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt hadde imidlertid noen gode smittevernrutiner, men tross disse var det åpenbart at mange satte pris på å møtes igjen.

Viste muskler

For å heve stemningen ytterligere, hadde Nasta AS på mirakuløst vist klart å manøvrere en ny Hitachi ZW220 19-tonns hjullaster med 3,3 m3 skuffe, inn i salen!

– Med noen millimeters toleranse fikk vi maskinen gjennom døra og inn i salen, sier Ole Kristian Skauan hos importør Nasta med et bredt smil. Med selve hedersplassen bak i møtesalen fikk han oppleve at det i alle pausene ble folksomt rundt hjullasteren. Deltagere ville gjerne vite mer om den utstilte maskinen, og om de nye 7-serie hjullasterne til Hitachi.

OPPDRAGET: Kjersti Kvalheim Dunham og Ingeborg Briseid Kraft ga en tankevekkende presentasjon av Bærum ressursbank og forvaltning av overskuddsmasser.

Offensive Bærum kommune

Det er ikke ofte kommuner viser ansikt på konferanser, men denne gang var Bærum kommune/Bærum Ressursbank på offensiven. Med en av de største standene inne, og i et tankevekkende innlegg på konferansen, var hovedtemaet: Bærum Ressursbank – bærekraftig masseforvaltning.

- Vi utfordrer alle til å tenke gjenbruk, ressursutnyttelse og en bærekraftig masseforvaltning. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med alle aktører, kommuner, næringslivet, grunneiere, utbyggere, transportfirmaene, entreprenørene, forskningsmiljøene og kommunen. Bærum Ressursbank jobber med å skape gode arenaer for samhandling, og vi gjennomfører jevnlige møter med alle prosjektdeltagerne, kalt Ressursbankforum. Dialog og samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter har vist seg å gi gode resultater og bedre masseforvaltning, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham.

OFFENSIV: Trioen Ingeborg Briseid Kraft (f.v.), Siri Stolpestad og Kjersti Kvalheim Dunham var på plass på Bærum kommunes stand som var Stein i veis største.

Sammen med Ingeborg Briseid Kraft presenterte hun bakgrunnen for Bærum Ressursbank, hvor oppdraget var å skaffe bedre ressursforvaltning av overskuddsmasser. Konklusjonen er at det er nødvendig å samordne massehåndteringen og skape et felles markedssystem.

Enorme mengder stein

I perioden 2020-2029 kommer det en rekke store utbyggingsprosjekter innenfor Bærum kommunes grenser og områdene rundt. Ringeriksbanen, E6, ny vannforsyning i Oslo, Fornebubanen, E18 og Asker og Bærum vannverk er stikkord. Massene kommer nå, totalt steinvolum var i 2020 beregnet til ca. 25 mill. m3, og neste bølge kommer rett etter.

- En nøkkel for å få til god massehåndtering, er tidlig involvering av alle aktører og myndigheter. Dette er prosesser som trenger å modnes. Det tar tid, og derfor er det viktig å skape gode arenaer for samhandling mellom prosjekter som har overskudd eller underskudd av masser. Det vil ofte gi god ressursutnyttelse, uttalte foreleserne.

Tenk gjennom alt!

MILJØTANKEGANG: Anita Hall i Norsk Bergindustri og Ragnar Bragstad i Veiteknisk Institutt slo fast at miljøtankegang, samhandling og nye samarbeidsformer virkelig har slått rot hos aktørene innen stein, pukk og asfaltindustri.

Valg av drivemetode, avsetting eller regulering av nok arealer for gjenvinning, lagring og utfylling er vesentlige faktorer, likedan plassering av mottaksanlegg i forhold til transportavstand. Ansvaret for dette ligger både hos utbyggere, og på regionale og kommunale planmyndigheter.

Tidligere erfaringer viser at dagens praksis ikke er bærekraftig på sikt. Det gjelder uttak av ikke fornybare ressurser, at ressursene ikke blir utnyttet maksimalt, at det er knyttet store utslipp fra transport av masser, samt at masser blir behandlet som avfall og for mye deponeres.

- Nettopp derfor er det viktig å evaluere prosjektspesifikk massehåndtering ved kontrahering av entreprenør. Se på gjenvinningsgrad for masser som ikke er i bruk i prosjektet, se om de kan brukes andre steder eller leveres til gjenvinningsanlegg. Se på hvor stor grad av gjenvunne materialer kan benyttes som jomfruelig byggeråstoff, eksempelvis knust betong som erstatning for pukk. Nøkkelen er at partene snakker sammen og finner gode samarbeidsformer. Vi har en rekke gode erfaringer gjennom Bærum Ressursbank, men det er viktig at stadig flere snakker og planlegger sammen, understreker Kjersti Kvalheim Dunham og Ingeborg Briseid Kraft.

HELE PROGRAMMET: Are Ellefsrud og den nye Powerscreen-importøren hadde masse nytt å snakke om, i tillegg til nye boretårn som er bygget med mange komponenter fra Epiroc.

Fast opplegg

Et fast opplegg på Stein i vei-konferansene er avsatt plass for samarbeidspartnere og utstillere. Selv om det var relativt få utstillerne denne gangen, ble salen aktiv møteplass mellom «slagene» i selve konferansesalen.

Den nye Powerscreen-importøren Agder Gruppen var på plass og kunne endelig presentere agenturet med mobile sikte- og knuseverk på et arrangement. En annen spennende nyhet fra Are Ellefsen og Agder Gruppen, er selskapets nye ADT boretårn som er bygd i tre versjoner, DT15, DT30 og DT35. Alle er utviklet med komponenter fra Epirocs velprøvde borevogner, T15-riggen med COP 1028 drifter, T30- og T35-riggene.

ASFALT: For Ivar Nilsen hos asfalt- og betongprodusenten Tensor, er Stein i vei og Asfaltdagen obligatoriske møtesteder.

Det var ingen tvil om at selskapet er stolte over å presentere ADT-materne som boreapplikasjon for gravemaskin, beregnet på pallboring. Agder Gruppen har også et unikt styresystem, Agder Pumpestyring, som skal gi topp brukervennlighet og drivstofføkonomi, samt bedre integrasjon til gravere med el-styringer og hydraulikksystem.

Betong- og asfalt

- For oss er Stein i vei og Asfaltdagen faste utstillingssteder. Som leverandør og bygging av asfalt- og betongproduksjonsfabrikker er det på disse konferansene vi alltid møter kundene våre, sier daglig leder Ivar Nilsen i Tensor AS.

– Vårt gode budskap er at vi på asfaltsiden representerer ca. 20% av markedet, og i tillegg har vi også en betydelig andel på betongsiden, understreker han.

Powered by Labrador CMS