TRAFIKERT: Fodnestunnelen har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 2600 kjøretøy. Av dette er 19 prosent, eller 494, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Stor jobb i Fodnestunnelen

Statens vegvesen har lyst ut omfattende vedlikeholdsarbeid.

Fodnestunnelen ligger på rv. 5 i Lærdal kommune.

– De gamle betongelementene i tunnelen skal skiftes ut og erstattes med ny vann- og frostsikring. I tillegg skal det sprenges to nye havarinisjer med tekniske bygg og monteres ny kabelstige og nytt lys i hele tunnelen, seier prosjektleder Sveinung Hovland i Statens vegvesen.

Del av vårt samfunnsoppdrag

Arbeidet er ikke en totaloppgradering av tunnelen i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF), men likevel et stort og viktig arbeid som er en del av Statens vegvesen sitt samfunnsoppdrag med å drifte og vedlikeholde riks- og europaveinettet.

Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Jobben Statens vegvesen skal i gang med i Fodnestunnelen, er et eksempel på dette.

– Vi regner med at arbeidet vil starte etter sommerferien i år, og det er forventet ferdig høsten 2026, legger Hovland til.

Stenger tunnelen om natta

I forbindelse med sprenging og riving av elementene vil det bli stengt tunnel fra klokka 22.00 til 05.30 neste morgen. I dette tidsrommet blir det satt opp ferge Lærdal-Mannheller-Fodnes-Lærdal. Reisende med fergen 21.40 fra Mannheller vil slippe gjennom før tunnelen stenger.

Denne fergeruta vil gjelde i perioden 1. september i år til 31. mai 2025. På grunn av turisttrafikken vil fergen gå som normalt i juni, juli og august 2025.

Minimerer ulempene

Fodnestunnelen har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 2600 kjøretøy. Det er dette som blir kalt årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 19 prosent, eller 494, lange kjøretøy (tungtrafikk).

– Vi har forståelse for at det kan bli krevende for trafikantene med veiarbeid. For å minimere ulempene legger vi arbeidene som har størst konsekvens til natta, den tida av døgnet det er minst trafikk, avslutter Hovland.

Powered by Labrador CMS