477 MILLIONER KRONER: Svevia er klar for å drifte riksveiene i Ofoten på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten for de neste fem årene er verdt 477 millioner kroner.

Svevia i gang på kontrakt til nær en halv milliard kroner

Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Svevia skal sikre mer effektiv og grønnere drift av riksveiene i Ofoten de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

1. september startet Svevia på den nye driftskontrakten med Statens vegvesen. Entreprenøren får ansvaret for å brøyte, strø, salte og tine stikkrenner om vinteren, og renhold, rasteplasser og grøntarealer om sommeren. Løpende vedlikehold utføres året rundt. Kontrakten er på 477 millioner kroner eks. mva. for de neste fem årene.

Dette er nytt i ny kontrakt

Byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesen ser frem til å gå i gang med den nye kontrakten.

– Det blir økt innsats på å holde veien åpen på E10 over Bjørnfjell. Her får vi mer brøytemateriell på plass, og vi tar i bruk flere digitale verktøy. Målet er å gi økt forutsigbarhet for både næringstrafikk og hyttefolk. I Narvik by blir det hyppigere vask og feiing av Fagernestunnelen på E6. Tunnelen blir tryggere og mer behagelig å kjøre gjennom når den blir renere, lysere og har mindre svevestøv, sier Dalmo.

Vegvesenet stiller strengere miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til å ta hensyn til miljøet og å redusere klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenørene skal derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Langsiktige arbeidsplasser 

Kontrakten på nesten en halv milliard kroner betyr sikre og forutsigbare lokale arbeidsplasser i hele Ofoten og deler av Sør-Troms. 

– Svevia inngår kontrakter med lokale entreprenører som underleverandører. De anslår at mellom 80 og 100 arbeidstakere blir involvert i veidriften. Lokalkjente entreprenører gir best mulig framkommelighet for trafikantene, og har stor betydning for å holde vinterveiene åpne og trygge, sier Renate Dalmo. 

Svevia Norge er et Nordlandsbasert selskap, i et svensk konsern, med hovedkontor i Mosjøen. Svevia har driftskontrakter med Statens vegvesen og andre veieiere i store deler av Norge og Sverige.

Dette er Ofoten-kontrakten

Driftskontrakten for riksveiene i Ofoten omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv. 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua.

Veiene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Svevia vant anbudet i konkurranse med tre andre tilbydere. Den femårige kontrakten har oppstart 1. september 2023. Kontrakten inneholder også en opsjon på inntil tre års forlengelse. 

Fire ville drifte og vedlikeholde riksveiene i Ofoten.

Slik er Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveier utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Frem til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veier. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksveiene, og felleskontraktene er faset ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksveikontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier, for eksempel miljø/klima.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO₂-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
Powered by Labrador CMS