OPPSTART: Miljø- og samferdselsbyråd Siren Stav fikk æren av å starte TBM-en Betzy på den nye vannforsyningen til Oslo under oppsyn av direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aurstad, og direktør for anlegg i Skanska, Anders Geirsta.

TBM-maskinen i gang på vanntunnelen

LIER (AT.no): Miljø- og samferdselsbyråd Siren Stav (Mdg) fikk æren av å sette i gang den første av TBM-maskinene som skal bore tunnelen for Oslos nye vannforsyning.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til å starte opp den enorme maskinen, fikk byråden gleden av å døpe TBM-en. Den første av tre TBM-maskiner som skal gå på prosjektet, har fått navnet Betzy. Det er en oppkalling etter politiker og kvinneaktivist Betzy Kjelsberg.

I GANG: Miljø- og samferdselsbyråd Siren Stav (Mdg) satte et nytt TBM-eventyr i gang i Norge.

1000 tonn tung

Den 1000 tonn tunge og 310 meter lange TBM-en skal bore fra Holsfjorden hvor inntaket til den nye råvannstunnelen er. Fra motsatt ende skal en nesten lik TBM starte boringen i mars, og de to maskinene skal etter hvert møtes i midten av den 19 kilometer lange tunnelen som går fra Huseby i Oslo vest til Holsfjorden. Planen er at de to maskinene skal møtes i 2026.

TBM-ene er levert av tyske Herrenknecht. Den første maskinen kom til havna i Drammen i slutten av oktober og ble transportert til Vefsrud i Lier. Der ble den montert sammen, og sto ferdig i slutten av november i fjor. Byggherre Vann- og avløpsetaten har sammen med entreprenøren Skanska Norge etablert et riggområde på Vefsrud.

Diameter

DØPT: Det smalt skikkelig da Siren Stav dundret champagneflasken i TBM-en under dåpsseremonien.

De to TBM-ene som settes i drift nå, har en diameter på 5,2 meter. Det er sju el-motorer som driver borhodet med en kraft på 350 kW på hver motor. De helelektriske TBM-maskinene er dimensjonert for et strømforbruk på 4624 kW.

Totalt skal 400.000 faste kubikk stein skal tas ut i forsyningstunnelen. Maskinene skal fortløpende montere betongelementer som skal kles i tunnelen innvendig. Disse prefabrikkeres på Sabteas betongelementfabrikk på Hensmoen utenfor Hønefoss.

Gevinster

Selv om TBM-ene skal gå forholdsvis dypt, vil de særlig i delen av prosjektet som er i Oslo kunne gi støy og forstyrrelser for naboene over bakken. Tross dette, samlet sett mener Vann- og avløpsetaten at TBM har færre negative konsekvenser enn konvensjonell sprengning.

310 METER: Den nye TBM-maskinen som Herrenknecht har levert til den nye vannforsyningen, veier 1000 tonn og er 310 meter lang.

Bruk av TBM har også flere oppsider i forhold til klima, miljø og naboer enn tradisjonell boring og sprengning, mener etaten. Det gir også mindre naturinngrep enn tradisjonell sprengning.

Nummer tre

I tillegg til de to TBM-ene som settes i gang mot hverandre på inntakstunnelen nå, skal en tredje TBM i gang i 2024. Denne skal bore den 11 kilometer lange tunnelen mellom Huseby og Alna. Denne tunnelen skal gå fra vannrenseanlegget som etableres ved Huseby, og blir den nye hovedvannledningen under byen.

Enormt prosjekt

Bakgrunnen for det nye vannforsyningsprosjektet til Oslo er at Mattilsynet i 2017 påla Oslo kommune å ha en reservevannforsyning for Oslo klar i 2028. I november 2019 vedtok Oslo bystyre at denne skulle bygges, og at vannet skulle hentes fra Holsfjorden som er en arm av Tyrifjorden.

- Vannforsyningen til Oslo er så sårbar at vi ikke kan leve med det, sa byråden i sin tale.

Prosjektet har en styringsramme på 23,2 milliarder kroner, og en kostnadsramme på 28,85 milliarder kroner. Fremdriften pr dags dato ligger an til at anlegget kan tas i bruk innen 2028.

Powered by Labrador CMS