Riksvei 15 gjennom Hjelledalen i Stryn er en del av kontraktsområdet. Bildet er tatt fra utsiktsplassen ved Ospelitunnelen på Strynefjellet.
Riksvei 15 gjennom Hjelledalen i Stryn er en del av kontraktsområdet. Bildet er tatt fra utsiktsplassen ved Ospelitunnelen på Strynefjellet.

Tre tilbud på driftskontrakt

Fra hav til høyfjell.

Publisert Sist oppdatert

Tre entreprenører har levert tilbud på å drifte riks- og europaveiene i Nordfjord 2023–2028. Kontrakten går i et geografisk variert område – fra hav til høyfjell, fra Måløy ytterst på riksvei 15 i vest til Strynefjellet i øst på 1000 meters høyde, helt på grensen mot Skjåk og Innlandet fylke.

Disse har levert tilbud:

  • Mesta AS, 236.087.540,00 kroner
  • Veidekke Industri AS, 247.324.007,35 kroner
  • Presis Vegdrift AS, 269.937.026,76 kroner

– Vi er godt fornøyde med antallet tilbydere som har meldt sin interesse for dette oppdraget, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen skal nå kontrollregne og kvalitetssikre tilbudene.

I løpet av noen uker blir det klart hvem som blir tildelt kontrakten.

Dette er kontrakten DK 9306 Nordfjord

Kontrakten går delvis gjennom tettbygd strøk. Det er skredutsatte områder, blant annet Skredestranda mellom Nordfjordeid og Stryn, i tillegg til rv. 15 opp mot Strynefjellet.

Kontrakten har mange tunneler, og omfatter 193 kilometer riksvei og 26 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Kinn, Stad, Volda og Stryn.

Veiene i kontrakten er rv. 15 (fra Måløy til Strynefjellet), E39 (fra Lote ferjekai til Kjøs bru) og rv. 651 (fra Hjelle i Stad til Folkestad ferjekai i Volda). Mesteparten av kontraktområdet ligger i Vestland, mens 25 kilometer er i Møre og Romsdal (riksvei 651 i Volda).

Entreprenøren vil også få ansvar for å drifte 10 kilometer fylkesvei. Dette er fv. 258 Gamle Strynefjellsveien, som er nasjonal turistvei.

Kontrakten starter 1. september og varer i fem år, til 31. august 2028. Det er gjensidig opsjon på tre år. I tillegg kan Statens vegvesen ensidig forlenge med ett år.

Slik blir vinterdriften

Kontrakten har vinterdriftsklasse B. Det vil si at godkjente føreforhold er bar vei (tørr eller våt).

Hard snø og is er tillate utenom hjulspor i et avgrenset tidsrom. Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar vei.

Samtidig er det et krav at saltbruken skal ned. Statens vegvesen tar stikkprøvekontroller, og vil jevnlig ha møter med entreprenør for å sikre at dette vert holdt.

Flere miljøkrav

Miljøkravene i kontrakten er flere:

– Vi har strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask. I vinterdriften ønsker vi å redusere saltmengden ved å bruke rett utstyr, og ved økt bruk av værdata. Dette skal bidra til at vi bruker minst mulig salt for å få best mulig effekt, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere og dokumentere hva som har effekt. For deler av bilparken krever vi lavutslipps-kjøretøy som tilfredsstiller de strengeste nye kravene. Målet er at utslipp fra våre prosjekter skal halveres innen 2030, legger Karlsen til.

Powered by Labrador CMS