SPISSER OG SATSER: Daglig leder Kent Bull (t.v.) i Altikran sier selskapet vil fokusere på mobilkraner, mens adm. direktør Jostein Stormo i UCO sier de vil satse ytterligere på tårnkraner.

UCO kjøper 23 tårnkraner fra Altikran

OPPKJØP: Utleiecompagniet ønsker å styrke seg innen tårnkraner, mens Altikran vil redusere innsatsen på feltet. Det endte i en stor handel.

Publisert Sist oppdatert

UCO kjøper nemlig 23 Terex tårnkraner fra Altikran!

Utleiecompagniet (UCO) er en av Norges ledende på utleie av maskiner og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Selskapet er en generalist, og leier ut alt fra håndholdt verktøy til tårnkraner. Selskapet ønsker å øke satsningen på nettopp tårnkraner, og har derfor vært i dialog med Crane Norway om kjøp av Altikrans tårnkranpark.

Crane Norway Group er med sitt store utvalg av maskiner landsdekkende og har avdelingskontorer etablert over hele Norge. I 2022 kjøpte Crane Norway Group transport- og kranselskapet K. Bull og tårnkranselskapet Altikran. Konsernsjef Trond Helge Skretting i Crane Norway Group sier at virksomheten ønsker å satse på mobilkraner og rendyrke dette segmentet. De avvikler derfor tårnkranvirksomheten, og selger dermed tårnkranene til Utleiecompagniet AS med virkning fra 1. mars i år.

Unik mulighet

UCO har en sterk posisjon i tårnkranmarkedet, og har et eget forretningsområde for kran bestående av over 30 ansatte. Disse har lang erfaring både som utleier og forhandler av tårnkranmerket Liebherr, men vil nå utvide maskinparken med merket Terex.

- Dette er altså ikke en virksomhetsoverdragelse, men kun et rent krankjøp. Vi ønsker å øke kapasiteten og få et bredere spekter av kraner i vår park. Dette kjøpet tilfører oss totalt 23 kraner og vi ser dette som en unik mulighet. Tårnkraner er et viktig satsingsområde for oss. Vi har et mål om å styrke oss innen kransegmentet i flere regioner, og dette hjelper oss godt på vei. Vi har allerede ansatte i UCO som besitter kompetanse på dette kranmerket, men i tillegg vil vi søke etter flere for nettopp å håndtere disse kranene, sier adm. direktør Jostein Stormo i UCO.

MANGE I NORGE: Her er et bilde av Altikran sine Terex tårnkraner fra et Veidekke-prosjekt i Oslo.

- Vi er godt fornøyd med å ha kommet til enighet med UCO om dette kransalget. De trer nå inn i inneliggende ordre, og vi føler oss trygge på at UCO vil håndtere dette på en god måte. Vi vil nå fokusere vår virksomhet rundt mobilkraner og ser frem til å kunne styrke oss ytterligere her, sier daglig leder Kent Bull i Altikran.

Powered by Labrador CMS