Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksveien er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt.
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksveien er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt.

Ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt på veiutbedring/-bygging.

Publisert

Anbudskonkurransen på rv. 94 mot Hammerfest har startet. Statens vegvesen skal utbedre 5,2 km av dagens vei.

Vegvesenet skal plukke ut tre til fem kvalifiserte entreprenører til konkurransen om å få utbedre innfartsveien til Hammerfest.

Strekningen som skal utbedres nå, er Mollstrand-Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord- Saragammen (del II). Til sammen ca. 5,2 km langs rv.94. mellom Grøtnes og Saragammen.

For å bli godkjent for deltakelse i konkurransen (prekvalifisert) må entreprenøren ha tilstrekkelig erfaring fra følgende type arbeid:

  • Bygging av ny vei i tilnærmet eksisterende trasé
  • Massehåndteringslogistikk, og sprengning
  • Erosjonssikring og steinplastring

Det tas sikte på å tildele kontrakt i juni 2023 med byggestart kort tid etterpå.

Utbedret vei skal stå ferdig i oktober 2025. Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er 13. januar 2023, kl. 12.00.

Powered by Labrador CMS