Feiebilen skal bidra til et rent riksveinett og bedre luftkvalitet i Oslo-området. Det er én av mange driftsoppgaver Vaktmesterkompaniet (VK) skal utføre for Statens vegvesen (SVV) de neste fem årene. Fra venstre: Kontrolling. Petter Looy Nielsen (SVV), prosj.leder Vidar Brekke (VK), prosj.leder Morten Strengelsrud (VK) , vegdir. Ingrid Dahl Hovland (SVV), adm.dir. Hans Jørgen Sundby (VK), avd.sjef Hans Petter Skjellum (VK), prosj.leder Hilde Roa Hagen (SVV), byggeleder Johan Hall (SVV) og prosj.leder Erik Helland (VK).
Feiebilen skal bidra til et rent riksveinett og bedre luftkvalitet i Oslo-området. Det er én av mange driftsoppgaver Vaktmesterkompaniet (VK) skal utføre for Statens vegvesen (SVV) de neste fem årene. Fra venstre: Kontrolling. Petter Looy Nielsen (SVV), prosj.leder Vidar Brekke (VK), prosj.leder Morten Strengelsrud (VK) , vegdir. Ingrid Dahl Hovland (SVV), adm.dir. Hans Jørgen Sundby (VK), avd.sjef Hans Petter Skjellum (VK), prosj.leder Hilde Roa Hagen (SVV), byggeleder Johan Hall (SVV) og prosj.leder Erik Helland (VK).

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksveiene i Oslo-området

I konkurranse med tre andre entreprenører, har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, en av Norges mest krevende veidriftskontrakter.

Publisert

Da riksveikontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, påpekte veidirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg en utfordrende oppgave:

- Driftskontrakten for riksveiene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt.

- Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram, sa veidirektøren under kontraktsigneringen.

430 km riksveier med mange hundre tusen trafikanter

1. september i år starter Vaktmesterkompaniet AS jobben som skal bidra til en god reisehverdag for mange hundre tusen trafikanter i og rundt Oslo.

Oslo-Gardermo-kontrakten omfatter drift av alle riksveiene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, riksvei 159 til Lillestrøm, riksvei 226 og riksvei 22 fra Hvam til Fetsund. Dette utgjør til sammen ca. 430 km riksvei, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelvei.

Veinettet i hovedstadsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveier som stiller høye krav til fremkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100.000 kjøretøy i snitt per døgn. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av veiobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelveinett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften.

- På vegne av alle ansatte i Vaktmesterkompaniet AS er jeg mektig stolt av tilliten som Statens vegvesen har vist oss gjennom tildeling av denne kontrakten. Vi har snart 90 års erfaring med snøbrøyting og vintertjenester i Oslo, og har i senere tid bygget solid kompetanse i drift og vedlikehold av høytrafikkerte veier. Vi lover å strekke oss svært langt for at trafikantene skal bli fornøyde, sa administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet AS, Hans Jørgen Sundby, i forbindelse med signering av kontrakten.

Belønner utvikling av klima- og miljøvennlig drift

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

Veidirektør Dahl Hovland håper på et godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet når det gjelder utvikling av mer klima- og miljøvennlige drift.

- Hvis dere evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan dere vente dere et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sa hun.

Til det svarte direktøren i Vaktmesterkompaniet at de har store ambisjoner om å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

- Vi har som målsetting at alle våre maskiner og kjøretøy skal være fossilfrie innen 2025. Vi lover at det gjennom kontraktsperioden vil skje spennende endringer og nyskapninger som vil redusere klimabelastningene innenfor drift og vedlikehold, sa Sundby.

Kontrakten som Vaktmesterkompaniet AS har inngått med Statens vegvesen, gjelder frem til høsten 2026, med gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på tre nye år. Kontrakten har en verdi på ca. 700 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS