37 veiprosjekter skal lyses ut på anbud av Statens vegvesen i 2022.
37 veiprosjekter skal lyses ut på anbud av Statens vegvesen i 2022.

- Våre veikontrakter sikrer arbeidsplasser i hele landet

Tirsdag 14. desember inviterer Statens vegvesen, Utbygging, til Markedsdag 2022. Der vil fire prosjektdirektører, fra nord, midt, vest og sør-øst, presentere 37 veiprosjekter som skal ut i markedet neste år.

Publisert

Statens vegvesen mener de har valgt en kontraktsstrategi som sikrer god konkurranse når man lyser ut veiprosjekter.

Det er aktuelt å dele noen av prosjektene i flere kontrakter, slik at det kan bli nærmere 40 store og små jobber som skal ut neste år.

Store og små jobber

Vegvesenet har valgt en strategi hvor de tilpasser kontraktene ut fra veiprosjektet og risikoen i markedet.

- Slik har vi fått god konkurranse for de aller fleste kontraktene som er lyst ut de siste årene, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Vegvesenet har årlig lagt ut 35-40 veiprosjekter de siste årene.

Det er stor forskjell i størrelsen. De største OPS prosjektene runder 10 milliarder kroner, men Vegvesenet har også lyst mindre forberedende arbeider til 5-10 millioner.

- Vi er til stede i hele landet. Vi har jobber som treffer alt fra små lokale entreprenører, via mellomstore regionale entreprenører, til selskaper som er til stede i hele landet. På store spesialkontrakter som Sotrasambandet og Hålogalandsvegen melder store utenlandske entreprenører seg på, sier Davik.

Forhandlinger

Siden opprettelsen av Utbyggingsdivisjonen 1. januar 2020. har Vegvesenet gjennomført konkurranser med forhandlinger i to av tre veiprosjekter.

Fellesprosjektet E16 Vossabanen er det største prosjektet som skal ut i markedet i 2022. E39 Rogfast, E6 Megården-Mørsvikbotn nord for Fauske og E18 Vestkorridoren, skal også ut med omfattende jobber.

- De fleste prosjektene er fortsatt under milliarden. Mange av dem er skreddersydde for mindre norske entreprenører, sier Davik.

Lite konflikter

Vegvesenet får gode tilbakemeldinger fra markedet for måten de organiserer konkurransene om veiprosjekter.

- Vi forebygger konflikter og gir entreprenørene et godt utgangspunkt når vi inviterer til forhandlinger før vi gjør endelig valg av entreprenør. Det er en omfattende jobb vi gjør sammenlignet med tidligere tider, hvor det var pris som styrte hvem som fikk jobben, sier Davik.

Vegvesenet har ikke gått det til det skritt å si opp inngåtte kontakter de siste to årene.

De har trukket noen få konkurranser fra markedet.

- Dette skyldes ofte at prisen ble for høy. Med nye runder får vi knadd prosjektene slik at de igjen har vært klar for å møte markedet. Det er viktig med god kostnadsstyring av prosjektene våre, sier Davik.

- Grønne løsninger

Vegvesenet vil i økende grad legge vekt på at entreprenørene leverer gode løsninger for utslipp av klimagasser og naturtap.

- Jeg synes entreprenørene leverer bedre og bedre på grønne løsninger. Anleggsbransjen er viktig når Norge skal innfri internasjonale klimaforpliktelser, sier Davik.

Powered by Labrador CMS