Fjorten trebruer ble stengt etter Tretten bru-kollapsen (bildet) i august i år. Etter en gjennomgang av bruene, er bare et fåtall av dem fullt gjenåpnet for trafikk.
Fjorten trebruer ble stengt etter Tretten bru-kollapsen (bildet) i august i år. Etter en gjennomgang av bruene, er bare et fåtall av dem fullt gjenåpnet for trafikk.

Vegvesenet er ferdig med trebru-gjennomgangen

Bruene er nå grundig sjekket, men de fleste er enten helt steng for kjøretøy eller delvis stengt for kjøretøy.

Publisert

14 fagverksbruer i tre ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Disse har nå gjennomgått spesialinspeksjoner og er blitt kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Status for bruene er nå:

  • Bruene Moumbekken (Fredrikstad), Tveit (Vang i Valdres), Majorplassen bru (Kongsberg) og Skytebanen bru (Grane) er åpnet for ordinær trafikk.

  • Norsenga (Kongsvinger), Bliksland (Indre Østfold) og Evenstad (Stor-Elvdal), samt den mindre skogsveibrua Fjell-Leet (Eidsvoll), er åpnet med redusert belastning.
  • Nye Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll) og Sletta (Eidsvoll), samt skogsveibruene Blakkesrud (Eidsvoll), Statsrådveien (Eidsvoll) og Skubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påvente av forsterkningstiltak.

Funnet flere avvik

- Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

- Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for fremtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har kommet med sin endelige rapport om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

Omfattende arbeid

Arbeidet med å gjennomføre fullstendige kontrollberegninger for alle bruene med utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon er i gang.

Denne prosessen er svært omfattende, og vil ta tid. Dette vil igjen være grunnlag for ny endelig bæreevneklassifisering som fastsettes av Vegdirektoratet.

Det er variasjon i de ulike avvikene som er avdekket. Hovedårsakene for behovet for forsterkninger virker å være mangelfull hensynstakelse av temperaturer, fukt og vindkrefter, andre prosjekteringsfeil og manglende samsvar mellom prosjektering og bygging, samt skader som har svekket bæreevnen.

Stopp for fagverksbruer

Inntil videre vil ingen nye fagverksbruer i tre bli godkjent av Vegdirektoratet.

Det får riktignok konsekvenser for bare Tunna bru på riksvei 3 ved Tynset, som er omprosjektert.

Statens vegvesen har ledet prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre på vegne av veieierne. Tre av bruene er på riksveinettet, fire er fylkesveibruer og de øvrige er stort sett skogsveibruer på kommunal eller privat vei.

Vegvesenet har startet prosjektering av forsterkningstiltak på de bruene som etaten har ansvaret for.

Powered by Labrador CMS