Det skal bygges tursti og steintrapp opp i selve hullet i Torghatten.
Det skal bygges tursti og steintrapp opp i selve hullet i Torghatten.

Vegvesenet lyser ut to entrepriser for Torghatten

Ved fjellet Torghatten i Brønnøy kommune i Nordland skal det blant annet bygges parkeringsplass, servicebygg, fortau, gangsti og trapp i selve Torghatthullet.

Publisert

Torghatten er en av ti særskilte attraksjoner langs Nasjonale turistveier. Disse er «fyrtårn i det norske reiselivsproduktet» på grunn av sine naturkvaliteter, interessante historier og store verdier for lokalt, regionalt og nasjonalt reiseliv.

Gjennom satsingen på Nasjonale turistveier, har Statens vegvesen som mål å heve kvaliteten på infrastrukturen og servicetilbudet ved Torghatten.

Anskaffelsen omfatter en større oppgradering av hele området og er delt i to entrepriser.

Entreprise 1

Entreprise 1 består i å bygge et nytt servicebygg fordelt på tre mindre, frittstående bygg under samme tak. Byggene inneholder fire toaletter og et lite utstillingslokale. I tilknytning til servicebygget skal det etableres et oppholdsareal i betong med benker, infotavle samt sykkelparkering med lademuligheter.

Illustrasjon av servicebygg ved Torghatten.
Illustrasjon av servicebygg ved Torghatten.

Sør for servicebygget skal det etableres en ny parkeringsplass med totalt 76 p-plasser. Langs fv. 7234 etableres bussholdeplass i forkant av servicebygget, samt fire oppstillingsplasser for busser. Det skal også bygges et fortau langs fylkesveien som leder ned mot rundkjøringen.

Entreprise 2

Fra servicebygget legges en universelt utformet gangsti mot Sørfjæra og Hattlia. Entreprisen omfatter også benker og informasjonstavler samt montering av ny trapp inne i Torghatthullet.

Entreprise 2 vil omfatte utbedring av eksisterende sti, samt etablering av trapper der terrenget er som brattest opp til Torghatten. Arbeidet omfatter stiadkomstene opp til Torghatten fra både øst- og vestsiden, samt stien gjennom selve «hullet».

Som forberedende tiltak har Statens vegvesen inspisert og spettrensket fjellveggene inn mot Torghatthullet og i selve hullet for å redusere faren for steinsprang når det tilrettelegges for økt aktivitet. Norconsult har hatt ansvaret for ingeniørgeologien, mens Stetind AS har gjennomført rensken.

Ønsket oppstart er 2022. Oppdragene forutsettes gjennomført innen 1. juni 2024.

Powered by Labrador CMS