- Vi har sammen med Hæhre bygget ny del av E 39 mellom Kristiansand og Mandal som sparer liv, fjerner møteulykkene og får trafikken effektivt fram. Sistnevnte er særlig viktig for næringstrafikken og for pendlere, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
- Vi har sammen med Hæhre bygget ny del av E 39 mellom Kristiansand og Mandal som sparer liv, fjerner møteulykkene og får trafikken effektivt fram. Sistnevnte er særlig viktig for næringstrafikken og for pendlere, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Veiåpning langt foran skjema

Den første delstrekningen av Nye Veiers E 39-prosjekt Kristiansand-Ålgård åpnet 22. desember. Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å erklære Mandal øst – Mandal by for åpnet, mer enn et halvt år foran skjema.

Publisert

Den nye veistrekningen erstatter en ulykkeutsatt strekning mellom Mandal og Kristiansand, som har vært preget av driftsforstyrrelser vinterstid.

Statssekretær Mette Gundersen (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (t.v.) og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen æren av erklære E 39 for åpnet.
Statssekretær Mette Gundersen (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (t.v.) og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen æren av erklære E 39 for åpnet.

– Dette er en kjempeviktig milepæl for ny E 39. Det er blitt jobbet hardt for dette i mange år. Nå lager vi vei som er mye sikrere og som gjør at vi kan holde ulykkestallene nede. Dette strekket har vært svært ulykkesbelastet, talte statssekretær Mette Gundersen under åpningen av det første nye veistykket med firefeltsvei mellom Kristiansand og Stavanger med fartsgrense 110 km/t.

Fremskyndet

Selv om det var nullføre og snø i luften ble det servert kake under veiåpningen. Først ut var personell fra brann, helse og politi, som var til stede under åpningen.
Selv om det var nullføre og snø i luften ble det servert kake under veiåpningen. Først ut var personell fra brann, helse og politi, som var til stede under åpningen.

For Nye Veier og totalentreprenør Hæhre har det vært et mål å få veien ferdig før årets vintersesong setter inn for fullt. Onsdag formiddag ble veiprosjektet i sin helhet åpnet for trafikk. Deler av prosjektet er fortløpende tatt i bruk etter ferdigstillelse. Nå åpnet den siste strekningen som består av sju kilometer firefelts E 39 med fartsgrense 110 km/t, samt tilførselsvei både til sentrumsnært Mandal og veisystem nord for prosjektet.

Fjerner møteulykker og redder liv

- Trafikkaoset som ofte oppstår på E 39 i Vatnebakken på vinteren, er nå historie. Årets vintersesong skal kjøres på en helt ny, trafikksikker vei. Og det får vi til fordi vi åpner mer enn et halvt år før tiden. Vi har sammen med Hæhre bygget en vei som sparer liv, som fjerner møteulykkene og får trafikken effektivt fram. Sistnevnte er særlig viktig for næringstrafikk og pendlere, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Anleggsarbeidene startet oktober 2019, sånn at byggeperioden ble to år og to måneder.

- Vi opplever at ferdigstillelse er blitt til i rekordfart, og godt innenfor budsjettrammen, sier Aanesland.

Fokus på ytre miljø

Prosjektet har gitt ytre miljø-verdier en betydelig plass. Eksempler på dette er prosjekt sandsvalehotell som er gjennomført sammen med den lokale avdelingen av Naturvernforbundet. Videre er det sørget for å ivareta fisk og liv i vann, det er utviklet matjordplaner og etablert viltløsninger.

- Prosjektet sørger også for tryggere skolevei og mindre støy for barna på Ime barneskole som har hatt trafikken fra gamle E 39 nesten helt i skolevegen, trekker Aanesland frem.

Nye Veier har med denne delåpningen levert nesten 90 km med ny, trafikksikker motorvei. Neste høst plusser selskapet på med ytterligere 19 kilometer når E 39 Kristiansand vest – Mandal åpner.

130 lærlinger

130 lærlinger har deltatt i arbeidet med ny, trafikksikker E 39 i Mandal.
130 lærlinger har deltatt i arbeidet med ny, trafikksikker E 39 i Mandal.

Nye Veier stiller høye krav til sine leverandører, og har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp i prosjekter. I tillegg står HMS, seriøsitet og kvalitet sentralt.

- Vi stiller krav om at halvparten av arbeidsstokken skal være faglærte, det sikrer kvalitet. I tillegg krever vi at 7 prosent skal være lærlinger. Dette er et signal om at vi er bevisst vårt rekrutteringsansvar til bransjen. I underkant av 130 lærlinger har vært innom dette prosjektet. Det er bra, og det er viktig. I årene som kommer trenger vi de dyktigste veibyggerne, og da må vi ha med oss de unge og nyutdannede som kjenner bransjen vår, sier Aanesland.

Nye Veier-sjefen er tydelig på at målet om tidligere åpning er et resultat av lagspill med mange aktører.

- Totalentreprenøren og deres rådgivere, kommuneadministrasjonen og politikerne i tillegg til vår egen byggherreorganisasjon: Alle har vært med på å gjøre denne tidlige åpningen mulig. Vi har jobbet mot et felles mål om å realisere en ny, trafikksikker vei så raskt som mulig. Tusen takk for innsatsen, roste Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland

Powered by Labrador CMS