Veidekke er tildelt byggingen av den nye jernbanestrekningen Umeå-Dåva i Sverige.

Veidekke skal bygge enda en etappe av Norrbotniabanan

Det norske Veidekke-konsernet har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge strekningen Umeå–Dåva på Norrbotniabanan i Sverige.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Oppdraget er en utførelsesentreprise med kontraktsum 449,5 millioner svenske kroner. Prosjektet blir påbegynt i 2021 og skal stå ferdig høsten 2023. Det er det svenske datterselskapet Veidekke Anläggning Nord som står for byggingen.

Oppdraget omfatter blant annet ca. 10 km ferdig banelegeme, åtte bruer, service- og erstatningsveier og tilbakestillingsarbeider.

- Vi takker for fornyet tillit og ser frem til å bygge videre på Norrbotniabanan i samarbeid med Trafikverket, underentreprenører og leverandører. Med en involverende tilnærming vil vi ta alles kunnskap i bruk for å finne de beste løsningene for prosjektet, sier Joakim Karlsson, anleggsleder i Veidekke Anläggning Nord.

- Med de planlagte storsatsingene på infrastruktur og industri, er Norrland et svært interessant marked, sier Mathias Rönnholm, distriktsleder i Veidekke Anläggning Nord.

Norrbotniabanan er en ny jernbanestrekning på 270 km som er under bygging nær kysten mellom Umeå og Luleå i Nord-Sverige, og som legger til rette for reiser og godstransport over hele Sverige.

Fordi den nye, moderne jernbanen går i en rettere trasé nær kysten, der Norrlands største byer ligger, vil Norrbotniabanan forbedre transportkapasiteten betydelig. Banen vil komme godstrafikken til gode ved å kunne håndtere tyngre last og høyere hastigheter.

Når transport flyttes fra vei til jernbane, er banen ventet å gi en reduksjon i CO₂-utslipp på ca. 80.000 tonn per år.

Powered by Labrador CMS