Innkjøring på den 5,5 km lange brua over Bjørnafjorden skal skje via tunnel.

- Vi er klare til å bygge E39 Stord-Os

Strekningen får to store bruer, over Bjørnafjorden og Langenuen på henholdsvis 5,5 km og 1,7 km. Det blir også en total tunnellengde på mellom 14 og 16 km på strekningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ansatte i Vegvesenet som jobber med Hordfast-prosjektet E39 Stord-Os i Vestland er klare for å gire opp, og planlegge- og bygge ny E39. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

- Vi er ferdige med forslag til reguleringsplan våren 2022, og håper å ha en endelig stadfestet plan på plass våren 2023. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet, kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet i 2025, sier Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest i Statens vegvesen.

- Ny vei sikrer eksportinntekter

Det har vært knyttet stor spenning til NTP blant ansatte i Vegvesenet som har arbeidet med prosjektet i flere år, på hva regjeringen foreslår av nye veiprosjekt i NTP. Stemningen var derfor god da samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag.

Ny E39 Stord-Os.

- Hordfast er et komplekst prosjekt, men E39 er den viktigste transportåren langs Vestlandskysten og vil, sammen med Rogfast binde Vestlandet sammen. Store deler av eksportinntektene i Norge er fra Vestlandet og næringslivet vil få et funksjonelt transportsystem for også i fremtiden kunne utnytte de ressursene som finnes i landsdelen, sier Sverre Ottesen som er prosjektleder for strekningen.

Strekninga er blant veiprosjektene som er definert med høyest samfunnsnytte og som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vegvesenet har kuttet kostnader på veiprosjektene i sitt NTP-forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere veiprosjekter i transportplanen.

Dette skjer frem til byggestart i 2025

Prosjektet har en stram tidsplan, og akkurat nå er det arbeid med en statlig reguleringsplan som har fullt fokus. I tillegg arbeides det med ulike tekniske vurderinger knyttet til de to store bruene, over Langenuen og Bjørnafjorden.

- God anleggsgjennomføring krever gode forberedelser. Det er nå vi går inn i alle detaljer, og det er mange hensyn å ta. I denne fasen blir veilinjen plassert eksakt i terrenget, og vi vil ha nær kontakt med grunneiere, kommunene og andre offentlige instanser. Vi vil vurdere løsninger som reduserer kostnaden og øker nytten i prosjektet, samtidig blir dette vurdert opp mot konsekvenser for naturmangfold og andre miljøtemaer, understreker Hove.

Etter at reguleringsplan er endelig stadfestet, må nødvendige avtaler om grunnavståelse på plass, og kontrakter med entreprenører og leverandører lyses ut og undertegnes, før anleggsarbeidene kan starte.

Ny E39 Stord-Os

  • Strekningen er nærmere 55 km lang.
  • De to store bruene over Bjørnafjorden og Langenuen er 5,5 km og 1,7 km lange.
  • Total tunnellengde vil bli mellom 14 og 16 km.
  • Den lengste tunnelen (7 km) er på nordsiden av Bjørnafjorden. Den starter der brua treffer land på Røttinga og går under Søre Øane frem til Mobergbrua ved Ulvenvatnet.
  • I tillegg blir det flere mindre tunneler, bruer og konstruksjoner.
  • Strekningen går gjennom de tre kommunene Bjørnafjorden, Tysnes og Stord.
Powered by Labrador CMS