Asbjorn Nilsen Aadnevig er direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker i Nye Veier AS.
Asbjorn Nilsen Aadnevig er direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker i Nye Veier AS.

- Viktig at valg av tennere ikke er et konkurranseelement

Har krav om elektroniske tennere i alle kontrakter.

Publisert Sist oppdatert

I vår skrev AT.no om at en ekspertgruppe fraråder all bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer. Det er allment akseptert i bransjen at det er sikrere å benytte elektroniske tennsystemer. Men sistnevnte er dyrere.

AT.no har henvendt seg til store offentlige byggherreorganisasjoner med spørsmål om hva de stiller av krav til tennere i kontrakter.

Nye Veier, ved direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker Asbjørn Nilsen Aadnevig, har svart:

- Vi har krav om bruk av elektroniske tenner i alle våre kontrakter. Bakgrunnen for valg av tennere, var primært et tiltak for å begrense antall forsagere på våre anlegg. Det mener vi at vi har lykkes med. Vi registrerer også at bruk av elektroniske tennere gir bedre kvalitet på kontur både i skjæringer og tunnel. Mindre plast til naturen og gunstige egenskaper for å minimere rystelser var også egenskaper som bidro til vårt valg om å bruke elektroniske tennere.

- Tilbyderne har satt pris på vårt krav

- Når elektroniske tennere kan bidra til redusert risiko, men er mye mer kostnadskrevende enn konvensjonelle tennere fant vi det riktig å ta kravet inn i alle konkurransegrunnlag. Våre tilbydere har satt pris på at valg av tennere dermed ikke er et konkurransemoment, sier han.

Ny Veier har spurt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om de har tatt stilling til rapporten fra ekspertgruppen. Det hadde de ikke gjort ved henvendelsen, og Aadnevig tror ikke DSB kommer til å regulere dette i forskrift.

- Billigst og dermed ofte brukt

- Vi mener at elektrisitet og håndtering av elektriske tennere ikke er forenlig. Det er utarbeidet tabeller på hvor stor avstand det må være til høyspentledninger for å unngå utilsiktet detonasjon som følge av induksjon. Torden kan også utløse detonasjon. Man kan sågar få en type elektriske tennere til å gå av med et 1,5 V lommelyktbatteri, sier Aadnevig.

- Problematikken er aktuell og innebærer en stor risiko for mange av NFFs og MEFs medlemmer som ofte er mindre foretak og opererer som underentreprenører med liten påvirkning på hovedentreprenører og byggherres valg av maskiner. Elektriske tennere er billigst og dermed ofte brukt. Vårt valg om bruk av elektroniske tennere gjør dette mindre aktuelt hos oss, sier han videre.

Han presiserer at man må ta ekstra forholdsregler ved arbeid hvor slike elektriske tennere kan være benyttet i tidligere entrepriser.

Powered by Labrador CMS