Illustrasjon sprengning.

Fraråder bruk av elektriske anleggs-maskiner ved elektriske tennsystemer

- All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer frarådes på det sterkeste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det er konklusjonen i en ny rapport laget av en ekspertgruppe nedsatt av Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

Elektroniske tennere er en sikrere løsning med en elektrifisert maskinpark, men de er dyrere.

«Det grønne skiftet» og politiske krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser medfører at en elektrifisering av maskinparken er på full fart inn i mange prosjekter i Norge.

I sprengningsbransjen er det bekymring for at dette innebærer en sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk og håndtering av sprengstoff med elektriske tennsystemer.

NFF satte høsten 2021 i gang et arbeid med å risikovurdere problemstillinger rundt elektriske maskiner og elektriske tennsystemer for sprengstoff. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å se nærmere på disse.

Den har bestått av følgende personer:

STYRELEDER I NFF: Oricas Olaf Rømcke er styreleder i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF), og ansatt hos sprengstoffleverandøren Orica. Rømcke er med i arbeidsgruppen.
  • Tore Hanssen fra AMV - Andersen Mek. Verksted AS
  • Nils Olav Haukaas og Bjørn Inge Barbru fra Nasta AS
  • Knut Tanbergmoen fra Austin
  • Olaf Rømcke fra Orica, samt styreleder i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
  • Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
  • Terje Guttormsen fra Flekkerøy Elektro
  • Bjarne Roland og Lars K. Haugstvedt, fra Roland Consulting, har ledet prosessen med risikovurderingen.

Magnetfelt, jordfeil, krypstrøm og nærkontakt

Arbeidsgruppen har utført beregninger rundt fire problemstillinger:

1. Gjelder maskiner med strømkabel: - Elektrisk dannede magnetfelt kan indusere en spenning i det elektriske tennsystemet og medføre uønsket detonasjon.

2. Gjelder maskiner med strømkabel og/eller batteripakke: - Jordfeil på maskin kan føre til utilsiktet detonasjon av elektrisk tennsystem ved dekking av salve.

3. Gjelder maskiner med strømkabel og/eller batteripakke: - Krypstrømmer på bakken kan medføre detonasjon i elektrisk tennsystem.

SPØRSMÅL: Det er bekymring i bransjen for at elektriske maskiner innebærer en sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk og håndtering av sprengstoff med elektriske tennsystemer.

4. Gjelder maskiner med strømkabel: - Strømkabel kommer for nærme elektrisk tenner (mindre enn 2 meter). Dette kan medføre detonasjon i elektrisk tennsystem.

Beregningene har vist at ved kortslutning på strømkabel til en elektrisk maskin, kortslutning internt på en maskin, jordfeil og/eller krypstrøm, vil dette være nok elektrisk kraft til utilsiktet å kunne antenne elektriske tennsystemer i alle de vanligste tennklassene som finnes i dagens marked, og som har vært benyttet i stor grad i tidligere år.

Det siste er spesielt relevant for potensialet for å antenne gamle, udetonerte sprengladninger som ligger igjen i bakken på anlegg og byggeplasser.

De elektriske tennerne blir satt av før jordfeilbryterne på maskinene slår ut.

- Uakseptabel høy risiko

- Resultatene som er avdekket, viser en uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av sprengstoff med elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske anleggsmaskiner. All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer frarådes på det sterkeste. Vurderer du fortsatt å benytte elektriske tennsystemer for sprengstoff anbefaler vi at du tar kontakt med din sprengstoffleverandør for rådgivning, skriver arbeidsgruppen i rapporten.

Roland Consulting har bistått i gjennomføringen av arbeidsgruppens arbeid og utarbeidelse av rapporten.

Nedenfor er det illustrert et scenario som viser hvilke feil som kan oppstå hvis det oppstår en skade på en strømkabel som forsyner en elektrisk gravemaskin. I eksempelet benyttes data og informasjon fra maskiner og elektriske tennsystemer som benyttes daglig i Norge:

Powered by Labrador CMS