Hjullasteren L586 er en solid hjelpemann i steinhåndtering.
Hjullasteren L586 er en solid hjelpemann i steinhåndtering.

3. generasjon inn i Liebherr-dynastiet

Søskenparet Willi og Isolde Liebherr har hittil delt eierinteresser og lederskap i det tyske familiekonsernet som ble etablert av Hans Liebherr i 1949. Etter farens død i 1993 var også sønnen, Hans junior, med i ledelsen, men trakk seg ut.

I slutten av februar kom meldingen om at Isolde og Willi nå har overført en del av sine aksjer i Liebherr International, gruppenes eierselskap, til de fire barnene. Dermed er det duket for at 3. generasjon, Jan Liebherr, Sophie Albrecht, Stéfanie Wohlfarth, og Patricia Rüf, (fra h.) vil ta over forskjellige oppgaver og få mer ansvar i konsernet.

Fremtidig lederstruktur i familieselskapet Liebherr er dermed klargjort, og opplegget indikerer at 3. generasjon vil gå en god skole. Hvert av barna skal sammen med Isolde eller Willi Liebherr lede utvalgte divisjoner i konsernet, ta større ansvar og bygge kompetanse steg for steg.

Med dette ledermønsteret er veien staket ut for fremtidig ledelse av Liebherr-konsernet, samtidig som dette også vil sikre at selskapet vil fortsette som et uavhengig familieselskap, heter det i meldingen fra Liebherr i februar.

Startet med tårnkran

Hans Liebherr bygde sin suksess på oppfinnelsen av den selvreisende tårnkranen, og siden har det gått slag i slag. I 1950- og 60-årene tok Liebherr opp produksjonen av anleggsmaskiner, først hydrauliske gravemaskiner, hjullastere og fremfor alt mobilkraner. I tillegg kom en rekke andre forbruksprodukter som kjøle- og fryseskap.

Etter at Hans Liebherr døde i 1993, har Willi og Isolde hatt et sikkert grep om utviklingen. Konsernet har nå 33.000 ansatte fordelt på 120 selskap rundt om i verden.

Når det gjelder anleggs- og gruvemaskiner, kan få produsenter i det globale bildet vise tilsvarende bredde som Liebherr. I tillegg til gravemaskiner, hjullastere, mobil- og tårnkraner som vi har nevnt, omfatter programmet også beltekraner, beltelastere, dozere, gruvetrucker, fundamenteringsmaskiner, betongfabrikker, lastebilmonterte betongtromler og betongpumper. I 2010 kom over 60% av Liebherrs omsetning fra anleggs- og gruvemaskiner.

Andre produkter

Liebherr er også en sterk aktør innen materialhåndteringssektoren. Programmet omfatter skipskraner, offshorekraner, containertrucker, reachstackere og havnekraner. Selskapet har også en imponerende virksomhet innen maskinering, engineering og produksjon av fabrikker for maskinindustrien.

En annen spesialsektor for Liebherr er rollen som storleverandør av girsystemer til vindmøller, en virksomhet hvor også selskapets mobilkraner kommer til heder og verdighet under montering av fundamentene og selve vindmøllebladene. I tillegg har Liebherr store leveranser av styringssysystemer til luftfartsindustrien og produksjon av skinnegående vognmateriell.

Vi har nevnt kjøleskap og frysere, og selskapets velutviklede designavdeling står også for komponentutvikling til en rekke forbruksvarer. Driften av hoteller i Tyskland, Østerrike og Irland kommer som selve pynten på "Liebherr-kaka".

Motorer og rammestyrte dumpere

Det kom som en stor overraskelse på mange da Liebherr på 90-tallet lanserte sin egen dieselmotor. Begrunnelsen var tosidig, ønsket om uavhengighet og økt behov for tyngre motorer til anleggsmaskinene i en periode hvor motorene ble stadig lettere.

Fortsatt produserer Liebherr dieselmotorer i Sveits, men har i tillegg også inngått avtale med MAN om utvikling av en ny dieselmotorserie.

Rammestyrte dumpere er et annet område hvor Liebherr lenge lot vente på seg. Foran flere Bauma-utstillinger (hvert 3. år) var det ventet dumperlansering, men først i 2010 så den første Liebherr-dumperen dagens lys. (Se egen artikkel)

I mellomtiden hadde Liebherr sikret seg gjennom avtale med sørafrikanske Bell Equipment. Avtalen gikk ut på at Liebherr kunne markedsføre Bell-dumperne gjennom salgsapparatet i Tyskland, Østerrike og i regioner av Frankrike. Da Liebherrs egenproduserte dumper kom på Bauma, opphørte avtalen.

Avtalene med MAN og Bell er ikke enestående samarbeidsprosjekter for Liebherr, for i USA har Liebherr inngått avtale med John Deere som markedsfører selskapets hjullastere og dozere under JD-logo. Med de store skiftingene som kommer i verden i kjølvannet av veksten i Asia, Sør-Amerika og Afrika, er det ikke utelukket at man vi få se flere endringer via nye allianser hos Liebherr.

Stå på egne ben

Liebherrs rettesnor har alltid vært ønsket om å stå på egne ben og være uavhengig. I motsetning til børsnoterte selskap, hvor ledelsen må ta hensyn til kortsiktige profittønsker fra aksjonærene, har Liebherr muligheten til å tenke langsiktig. Og søskenparet har videreført suksessen.

Etter snaue 20 år i ledelsen etter farens død, har Liebherr hatt en formidabel vekst. Arbeidsstokken er fordoblet, og omsetningen er økt fire ganger. Sist, men ikke minst, er gruppen restrukturert i divisjoner slik at både lengden og bredden i produktprogrammet er økt.

Miningsatsingen

I et lengre intervju, presentert i Liebherrs eget blad på Bauma, utdypet Willi Liebherr selskapets filosofi og fordelen ved å være et familieselskap.   

- La oss ta gruveindustrien som et eksempel. Vi startet med store tipptrucker for 12 år siden (nå 14 år). I dag er det neppe noe stort gruveselskap i verden som ikke har våre trucker i drift, sier Liebherr.

- Vi ville aldri hatt mulighet til å ta kjempestore investeringer for å utvikle våre stormaskiner til gruveindustrien, uten å ha vært et privateid selskap. Når ledelsen først har besluttet at vi skal være en aktiv aktør innen gruvemaskinindustrien, er vi fri til å tenke i et langsiktig perspektiv. Da kan vi også ta hensyn til at flere deler av vår virksomhet har en spinn-off effekt på andre produkter i konsernet. I tillegg kan vi se totalbildet og balansere økonomien mellom de forskjellige virksomhetene. I nedgangstider kan vi tape på en sektor, mens andre går godt, uttalte Willi Liebherr.

Arvede prinsipper

Selv om Liebherr som familieselskap har stor frihet i beslutningsprosessen, bygger kulturen på grunnleggende prinsipper. En sterk finansiell posisjon er selskapets basis for å investere og utvikle seg.

Gründeren, Hans Liebherr, hadde to prinsipper som ifølge Willi Liebherr, fortsatt gjelder:

Legg aldri planer lenger enn armen rekker! Med andre ord, all vekst må skje på en sund basis som aldri medfører at selskapet utsettes for farlig, økonomisk risiko.

Som et familieeid selskap må vi alltid sørge for å bli målt med de beste i bransjen.

- Dette betyr at våre kunder må være fornøyd, og at våre ansatte er motivert. Disse er nøkkelen til selskapets suksess, sier Willi Liebherr.

Forsiden nå