29. mai signerte AF Decom AS kontrakt med Statens vegvesen om arbeider som gjenstår etter byggingen av E6 Frya-Sjoa. Fra venstre: Byggeleder Jan Erik Kristiansen og prosjektleder Rune Smidesang, Statens vegvesen, direktør Amund Lien og prosjektleder Vegard Krekvik, AF Decom AS.
29. mai signerte AF Decom AS kontrakt med Statens vegvesen om arbeider som gjenstår etter byggingen av E6 Frya-Sjoa. Fra venstre: Byggeleder Jan Erik Kristiansen og prosjektleder Rune Smidesang, Statens vegvesen, direktør Amund Lien og prosjektleder Vegard Krekvik, AF Decom AS. (Foto: Ole A. Turvoll, Statens vegvesen)

AF Decom signerte Frya-Sjoa-kontrakt

Tirsdag 29. mai inngikk Statens vegvesen og AF Decom AS kontrakt om gjennomføring av arbeider som står igjen etter E6-utbygginga mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen.

AF Decom vant oppdraget i konkurranse med fem andre entreprenører. Allerede uken etter signeringen er de i gang med arbeidene.

Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket i Dalum på Sjoa, som ble brukt som deponi under byggingen av E6, skal planeres. Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesvei 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygninger på 13 eiendommer, som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta. Eiendommene omfatter Fryatun kro og private boliger. Etter riving skal avfallet leveres til godkjent mottak og områdene der bygningene har stått skal «settes i stand».

Naboer og bilister skal i liten grad bli berørt av arbeidene som skal være ferdige i desember 2018.

Forsiden nå