Anleggsstart på E39 Klokkargarden-Hjelle

Anleggsstart på E39 Klokkargarden-Hjelle

Kontrakten med Lars Kveen AS ble undertegnet før ferien, og entreprenøren er nå klar for oppstart ute i terrenget.

Anlegget omfatter drøye 2,5 km med ny gangvei langs E39 Klokkargarden- Hjelle på Nordfjordeid.

I prosjektet ligger også ny Bakke bru, og det skal legges nytt vann- og avløpsanlegg(VA) for Eid kommune. Som en del av kontrakten skal kommunen i egen regi legge nytt VA-anlegg helt opp til skolen på Hjelle.

Statens vegvesen har engasjert Nordplan på byggeledelse. Byggeleder på prosjektet blir Svein Rotevatn.

- Oppstarten er litt forsinka i forhold til planlagt, på grunn av at det ble avdekket kvikkleire i deler av et deponiområde. Statens vegvesen valgte å gjøre grundigere undersøkelser av deponiene før utlysning, for å være sikker på at områdene kunne benyttes til å deponere masser, seier prosjektleder Øystein Tytingvåg i Statens vegvesen.

Forsiden nå