Illustrasjon over hvordan ei bru over Randsfjorden ved Bjoneroa kan se ut.
Illustrasjon over hvordan ei bru over Randsfjorden ved Bjoneroa kan se ut.

Bru over Randsfjorden

Den frivillige organisasjonen Forum Bjoneroa i Gran kommune har fått utarbeidet en mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden. Pris for bru og oppgradering av veinett: 1,4 milliarder kroner.

Selve brua vil anslagsvis koste 700 mill. kroner å sette opp. Halvparten av dette skal finansieres med bompenger, og halvparten med statlige penger.

Fordelene med brua er ifølge Forum Bjoneroa:
1
. Betydelig avstandsreduksjon i øst-vest-forbindelsen Roa-Fagernes.
2. Redusert klatrebehov for tungtrafikk.
3. Utslippsreduksjon på grunn av kortere og flatere trasè.
4. Større trafikkandel vil kunne gjøre seg nytte av ny Rv 4 fra Roa til Jaren.
5. Større trafikkandel vil kunne gjøre seg nytte av ny E16 gjennom Bagn til Bjørgo.
6. Avlasting for trafikk til/fra Oslo/Akershus og Østfold.
7. En svært attraktiv alternativ rute fra Sverige, utenom Oslo, til Vestlandet.
8. En svært attraktiv snarvei til Gardermoen for næringsliv og turisme i Valdres.

Mulighetsanalysen er utarbeidet for å skape en debatt om mulighetene for å erstatte ferga over Randsfjorden med ei bru.

Forsiden nå